KÖZSÉGHÁZA


Az Ápt. 16.§-a értelmében a honosítási okiratot az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kiállításától számított 15 napon belül megküldi a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesternek, vagy a magyar konzuli tisztviselőnek.

Jogosultak köre:
Az ügyfél

Mit kell tennie?
A polgármesteri hivatal anyakönyvvezetője - konzuli tisztviselő - az okirat megérkezését követő harminc napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Határidők:
Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a felhívás kézbesítésétől számított egy éven belül a kérelmező hibájából nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási határozat hatályát veszti.

Eljáró szerv:
Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Egyéb információk:

Az esküt vagy a fogadalmat a honosított hagyományos honosítási eljárás keretében a lakóhelye szerint illetékes polgármester előtt,
vagy Ápt. 4.§ (3), (3a), (6), (7) bekezdése, illetve az 5. § hatálya alá tartozó honosított, egyszerűsített honosítási eljárás keretében választása szerint a polgármester vagy a magyar külképviselet vezetője előtt teszi le.

A cselekvőképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselője teszi le.
A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg.

Vonatkozó jogszabályok:

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

 

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 312 737/100
Email: titkarsag@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo