KÖZSÉGHÁZA


Rendeltetési mód megváltoztatása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) kormányrendelet 26/C. §. (3) bekezdése alapján a polgármester hatósági bizonyítványt állít ki:

(3) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.

Az építéshatóság engedélyéhez nem kötött rendeltetésmódosítás, az építmény, az építményen belüli rendeltetési egységek számának változása esetén:

• a kérelem tárgyának megfelelően, az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentáció M=1:100 léptékben záradékolt változási vázrajz
• építész tervezői nyilatkozat (építésügyi terület) arra vonatkozóan, hogy a kialakított rendeltetési egység(ek) mindenben megfelel(nek) a hatályos országos építésügyi és egyéb követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak
• az eljárás során 3000,- Ft értékű általános eljárási illeték megfizetése szükséges.


Ügyintézési határidő:
Az ügyintézési határidő a papír alapú kérelem és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentáció beérkezését követően indul, mely 15 nap.

Jogorvoslati lehetőség:
A határozat ellen Gyenesdiás Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, (8315 Gyenesdiás Kossuth L. u. 97.) benyújtandó, 5000 forintos illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni.

Vonatkozó jogszabályok:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2018. (XII.19.) a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelete (Hész).

Melléklet

Rendeltetési mód megváltoztatása iránti kérelem

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Településüzemeltetési Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. Földszint
Telefon: (+36)83/516-000, (+36) 83/516-001, (+36) 83/516-002
Fax: (+36) 83/314-550
Email: muszak@gyenesdias.hu; nanassy.arpad@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

 

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Magyarfaluprogram Logo