KÖZSÉGHÁZA


A kereskedőnek a bejelentés-köteles termék forgalmazását kötelező adattartamú nyomtatványon kell bejelenteni. A tevékenység végzését a bejelentés benyújtását követően meg lehet kezdeni. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal megküldi a szakhatóságoknak, amelyek – amennyiben a forgalmazott termékkörök feladat- és hatáskörüket érinti - 30 napon belül ellenőrzést folytatnak le. A jegyző a bejelentésről nyilvántartást vezet, amely nyilvános. A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Illetékességünk kiterjed:
Gyenesdiás közigazgatási területén lévő üzletekre 

A kérelem kötelező adattartalma:
A bejelentést a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet A) pontjának megfelelő adatokkal kell kitölteni. A bejelentéshez formanyomtatvány használata ajánlott, mely a„Kereskedelem bejelentése nyomtatvány” gombra kattintva található meg.

A kérelemhez csatolni kell:
• nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat
• haszonélvezet esetén, ha nem a haszonélvező a kérelmező, a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
• tulajdonközösség esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

A kérelmet a jegyzőjénél kell benyújtani a tevékenységet megelőzően; az ügyintézési határidő 8 nap.

Ügyintéző: Mosdósiné Balogh Anita  tel.:83/510-565

 

Kapcsolódó dokumentumok

 Kereskedelmi tevékenység bejelentése
 Bejelentés köteles termékkörök jegyzéke
   Működési engedéllyel forgalmazható termékek
 Bejelentés vendéglátóhely üzlettípusról
Vendéglátóhely típusok és azok jellemzői

Ügyintézés helye és időpontja:

Igazgatási Csoport


Telefon: +36 83 /510-565 
Email: nepesseg@gyenesdias.hu
Helyszín: 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. em. 14.

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo