AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY


A falevél és a levágott fű csak 100 % lebomló PLA jelzésű (növényi keményítőből előállított) zsákban helyezhető ki az idei évtől.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormányának a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében kihirdetett „TOP 2.1.3-15 Települési környezetvédelmi – infrastruktúra fejlesztések” pályázati felhívása alapján Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008 azonosítószámon „Gyenesdiás Nagyközség belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatának részleges kiépítése és felújítása” elnevezésű projekt keretében 87.283.791 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Gyenesdiás településen a korábbi évek gyakorlata szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a következők szerint.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevében ezúton kívánunk Mindannyiuknak Áldott Húsvéti Ünnepeket!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a mai nappal a Széchenyi utcában csapadékvíz elvezetési munkálatok kezdődtek.

A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

A helyi adók fizetési határideje 2021. évben is március 15. és szeptember 15.

Magyarfaluprogram Logo