KÖZSÉGHÁZA


Pályázó: GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Helyi termelői piac infrastrukturális fejlesztése

Pályázati azonosító: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00004
Támogatási összege: 21.038.235 Ft
Projekt összköltsége: 21.038.235 FT
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt fizikai befejezése: 2021. 03. 31.

Gyenesdiás Nagyközségben 2011-ben nyitott I. Balatoni Hal- és Termelői Piac Nyugat-Balaton egyik legszebben kialakított piactere. Jelenleg is az eredetileg megépült állapotában üzemel.
Jelenleg a környéken több termelői piac üzemel, azonban ez az első és egyetlen balatoni termelői- és halpiac. Ennek fennmaradása érdekében tartjuk szükségesnek a fejlesztést. A látogatók megnövekedett száma bizonyítja, hogy van rá igény és fontos a bővülés és a modernizáció.
A csatornahálózat jelenlegi állapota nem bírja a megnövekedett terhelést, sajnos folyamatosak a dugulások, amelyek nagyban nehezítik a mindennapi munkavégzést. A folyamatos karbantartás nagy költségtényező.
Az árusítók megnövekedett száma miatt már elengedhetetlen az árusítóhelyek bővítése, kulturált hulladéktárolók kialakítása az esztétikusabb környezet létrehozása érdekében. Ezen kívűl jelenleg nem működik szelektív hulladékgyűjtés a piac területén, amely napjainkban már elengedhetetlen. Erről is szeretnénk gondoskodni jelen pályázat keretében.
A burkolat nem megfelelő minősége miatt - nehézkes a tisztántartás - esedékessé vált a térkő burkolat cseréje, a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, valamint jelentős segítséget nyújtana a por csökkentésében.
A villamos energia kapacitás növelése, a már meglévő sátor tetőponyvájának cseréje szükségszerű lenne, hogy megfelelően kiszolgálhassák a megnövekedett igényeket.

A nyitás óta megnövekedett az igény az árusítóhelyek iránt, és szükségessé vált egyéb fejlesztés is a piactéren, annak érdekében, hogy a megnövekedett látogatottságot zökkenőmentesen kiszolgálhassák árusítóink:

  • Térburkolat cseréje
  • Villanyszerelés, kapacitás növelés
  • Szennyvízhálózat átépítése, házi ivóvízvezeték kiépítése
  • Elárusító asztalok
  • Hulladékgyűjtő sziget
  • Zárható hulladéktároló
  • Kerékpártároló
  • Sátorelem beszerzés (rossz idő esetére)
-
A tervezett fejlesztés:

Jelen projekt keretében a TOP-1.1.3-15 pályázati kiírás alapján, annak 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) b) szeretnénk beruházásunkat megvalósítani, amely alapján meglévő piaci terület átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása című alpont szerint szeretnénk megvalósítani helyi termelői piacunk infrastruktúrális fejlesztését.

A. HULLADÉKTÁROLÓ SZIGET

A kulturált hulladéktároláshoz szükséges egy mosható felületű körbe kerített konténertároló építése.
A szemétkonténerek elhelyezéséhez 2,00x4,50 m alapterületű betonlemez készül, 1,80 m magas deszka burkolattal. A hulladék berakásához a déli oldalon, a konténerek ürítéséhez a nyugati oldalon 120x180 méretű kifelé nyíló ajtó kerül beépítésre.
Az alaplemez körben 40 cm mély alapozást kap. 20 cm tömörített kavicsfeltöltésre kerül a 15 cm vasalt alaplemez (C 16/20 min. beton; háló átm. 6x150x150 mm) .
A függőleges tartószerkezet bebetonozott fém saruban 10x10 cm akácfa oszlopok, melyre vízszintes külső deszkaburkolat kerül, belső merevítéssel. A burkolat kívül-belül barna színű felületkezelést kap.
A kivitelezési munkánál a munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok betartása kötelező.
A hulladékgyűjtő sziget keretében egy épített, beton alappal rendelkező építmény jön létre, amelyen faburkolat, illetve déli és nyugati oldalon kifelé nyíló ajtó kerül elhelyezésre. Ebbe 3 db 1100 l-es hulladéktároló műanyag konténer kerül. A hulladékgyűjtő sziget várható költsége 928.513.- Ft+ÁFA=1.179.211.- Ft. Egy konténerre jutó költség az építési munkákkal együtt bruttó 393.071.- Ft

B. MOBIL ÁRUSÍTÓ ASZTAL

Árusító asztalok felülete gyalult palló, az asztalok árnyékolóval készülnek, melynek fedése zöld bitumenzsindely. Az asztalok vázszerkezete és árusító felülete barna színű felületkezelést kap. A tető bitumenzsindellyel lesz borítva.
A mobil árusító asztalból 35 db beszerzését tervezzük. Egy asztal várható bekerülési költsége 151.000.- Ft+ÁFA=191.770.- Ft

C. KERÉKPÁR TÁROLÓ
Kerékpár tárolására fa rönkből készített tároló kerül a bejárat mellé. A farönk hossza 1,80 m, átmérője 65- 70 cm, 6 kerékpár tárolására alkalmas, 8 cm széles befűrészelés fogadja a kerékpár első kerekét. A rönk barna színű felületkezelést kap.
A kerékpártároló rönk keményfából kerül kialakításra, 6 db kerékpár tárolására alkalmas, festett kivitelben. 1 db beszerzését tervezzük, amelynek várható ára 280.000.- Ft+ÁFA=355.600.- Ft

D. VILLAMOSENERGIA FEJLESZTÉS
A létesítmény lekötött teljesítménye jelenleg 3x80 A. A korszerűsítés során a létesítmény teljesítmény igénye 60-70 kW értékre növekszik, ezért a lekötött teljesítmény növelése szükséges 3x125 A értékre. A teljesítmény növelése miatt a jelenlegi érőhely nem alkalmas, ezért annak cseréje szükséges; új áramváltós mérőhelyet kell kialakítani a csatlakozási műszaki előírások figyelembe vételével. A teljesítmény növelés folyamatát a kivitelezés első lépéseként el kell indítani, hogy a hálózat a beüzemelésre megfelelő kapacitással rendelkezzen! A fejlesztés részletezése a mellékelt tervek alapján.
A villanyszerelés várható összköltsége 4.275.290.- ft+ÁFA=5.429.618.- Ft.

E. ZÁRHATÓ HULLADÉKTÁROLÓ: KUBIO KONTÉNERTÁROLÓ

2 db hulladéktárolót szeretnénk beszerezni, amelynek várható költsége 496.000.- Ft+ÁFA/db= bruttó 629.920.- Ft

F. SÁTORELEM BESZERZÉS: 
meglévő rendezvénysátor tetőponyvájának cseréje 5*10m-es tartozékkal, szereléssel.
Tetőponyva cseréje 4 db 5x10 méteres, 186.500.- Ft+ÁFA/db=bruttó 236.855.- Ft

G. CSATORNA-VÍZ REKONSTRUKCIÓ: mellékelt tervek alapján

H. MEGLÉVŐ TÉGLA BONTÁSA KAVICSÁGYAZATTAL 235m2-en, új térburkolat készítése Barabás téglakő elemekkel sárga-piros színben, bontott anyag elszállítása.

..........................................................................................

Pályázat címe: Gyenesdiás Nagyközség belterületi csapadékvíz-elvezető hálózatának részleges kiépítése és felújítása
Pályázat száma: TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008
Támogatás összege87 283 791 Ft

A projekt célja
Gyenesdiás egész közigazgatási területe teljes egészében a Balaton tó vízgyűjtőjéhez tartozik. Ha a nem megfelelően megoldott belvíz elvezetés miatt kiöntés vagy felszíni lemosódás történik, a csapadékvíz szennyeződik, a szennyeződés pedig közvetlenül bekerül a befogadóba, ami nagyfokú vízszennyezést eredményez. A Balaton országos jelentőségű vízvédelmi területnek minősül, ezért védelme kiemelten fontos. Tehát ha a Balatont, mint befogadót nézzük, a projekt során elvégzendő beruházás szükségessége a tó vízminőségének védelme érdekében elkerülhetetlen. A projekt nagy része a település belterületi részein valósul meg, családi házas övezetben, továbbá több nagy forgalmú belső utat ezek mentén a befogadóhoz közeledve vasút alatti áteresz igénybevételével, parti részeket is. A projekt által érintett terület a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül.
Az érintett új utcákon –kivéve Darnay utca déli részén - semmilyen kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer nincs. A csapadékvíz szabálytalanul a közterületeken, az utcák burkolatán vagy a padkákon folyik le. A domborzati viszonyok a jelentős szintvonalbeli különbségek miatt a nagy intenzitású csapadék rendkívüli felületi károkat okoz. A jelen projektben szereplő területeken az elmúlt években a csapadékosabb időszakokban komoly útburkolati és zöld területi károk keletkeztek. A csapadékvíz útburkolaton történő lefolyása heves záporok esetén rendkívül veszélyes a közúti közlekedésre is. Mindezen helyi problémák leküzdése céljából szükséges a projektben meghatározott tevékenységek megvalósítása. Az elöntésekből származó károk minimalizálása érdekében e területeken olyan állapotba kell hozni a csapadékvíz-elvezető árkokat és műtárgyakat, hogy azok alkalmasak legyenek csúcsvizek elvezetésére is.
Jelen projekt az alábbi szakaszokra terjed ki. Gyenesdiás 4-es számú vízgyűjtő: Darna utca (153 hrsz), József Attila utca (206;207;153 hrsz) és Malom utca (362; 1712/3; 409/1; 360; 1713; 369; 359 hrsz.). 7-es számú vízgyűjtő: Meleghegyi utca (1466/1; 1468/3; 1468/5 hrsz), Homoki utca (1666 hrsz), Homoki köz (1661 hrsz), Kűmell utca (1691 hrsz), Felső utca (1674 hrsz), Lőtéri utca (1465/1 hrsz). A csapadékvíz elvezetés a Malom utca és a Malomárok végén lévő vasúti áteresztől egy záportározóig jutna el a befogadó felől.
A projekt megvalósításának közvetlen haszonélvezői az érintett területek lakói, az ingatlan tulajdonosai, összesen mintegy 450 fő. A projekt haszonélvezői még azon települési lakosok, aki nem az érintett utcákban, laknak, de részlegesen őket is veszélyeztették a csapadéklefolyások.
 
Műszaki tartalom:
4. vízgyűjtő
B-3-1-2 jelű árok
A földmedrű árok a cölöpfalas szakasz utáni termésköves energiatörő burkolat után teljesen föld anyagból került kialakításra a korábbi meglévő árok úraprofilozásával. A vizeket a B-1-3 jelű árokba vezeti, amely a kerékpárút É-i oldalán található.
cölöptámfalas szakasz
A malom épület mellett 62 méter hosszban kiépített cölöptámfalas csatorna szakasz.
áteresz szakasz
A Kossuth Lajos utca felől érkező földmedrű árok út alatti átvezetését egy rocla csőből kiépített DN800 mm átmérőjű éteresz vezeti a malom mellett található cölöptámfalas csatornára.
9-3-1 jelű létesítmény
A Jókai utca és a Nyírfa utca között a Darnai utca útburkolatáról az érkező vizeket K szegély mentén megvezetve gyűjtjük össze az útszakasz mélypontjában. A szakasz mélypontja az út 469+00 szelvényében található.
9-2-0 jelű létesítmény
Folyóka PRT 50/50/10
A Nyírfa utcától kezdve a Darnai utcán keletkező csapdékvizeket burkolat menti, előregyártott PRF 50/50/10 típusú elemekből kiépített folyókán vezetjük el. A folyóka a József Attila utca kereszteződéséhez érve egy keresztvíznyelőbe csatlakozik. A víznyelő a 9-2-0 jelű zárt csatornába köt bele.
Zárt csatorna szakasz
A József Attila utca becsatlakozása előtti keresztvíznyelőtől indulva egy zárt DN400 mm átmérőjű csatornában vezetjük el a csapadékokat. Ez a csatorna szakasz a már megépített Darnai utcai csatornába csatlakozik bele.
9-2-3 jelű létesítmény
Zárt árok (vízbeeresztős fedlappal) szakasz
A pince köztől indulva a József Attila utcán keletkező csapadékvizeket egy előregyártott elemekből kiépített, fedlapos zárt árok gyűjti össze. Az árokból az összegyűjtött csapadékokat a Darnai utca alatti zárt csatornába vezeti.
Zárt csatorna szakasz
A 9-2-3 zárt árok és 9-2-0 zárt csatorna szakaszait köti össze 5,3 méteren

7. vízgyűjtő
13-0-2 jelű létesítmény
K-szegély 25x25x15
A Homoki utca városszéli végének kezdetén még K szegély mentén megvezetve történik a csapadékvíz összegyűjtése. A K-szegély 11,5 métert követően zárt árokra vált.
Zárt árok (vízbeeresztős fedlappal)
A Homoki utca városszéli végétől indulva a Meleghegyi utcába csatlakozásig, majd a Meleghegyi utca nyomvonalában folytatva a Lőtér utcáig bezáró szakaszon a keletkező csapadékokat zárt, vízáteresztő fedlapos árokban gyűjtjük és vezetjük el. Ebbe az árokba csatlakoznak be a mellékutcák elvezetései is. Az árok nyomvonalán több ízben is keresztezi a burkolt felületet.
Ezekben az esetekben az élvezetés keresztvíznyelőn keresztül van megoldva. A keletkező vizeket a Lőtéri utcai zárt csatorna fogadja.
13-0-3 jelű létesítmény
Folyóka 25x25x15
A Homoki köz úttengelyében egy előregyártott elemekből kiépített folyóka gyűjti a vizeket. A folyóka egy DN200 csatornába köt, amely a 13-0-2 jelű árokba vezeti a vizeket.
Zárt csatorna
A tervezett folyóka vizeit egy rövid zárt csőszakasz egy víznyelőn keresztül szállítja a Homoki utcai árokba.
13-0-2-1 jelű létesítmény
„K” szegély
A Felső utcától indulva a Kűmell utcán keresztül K szegély mentén vezetjük meg a keletkező csapadékokat egészen a Meleghegyi utcáig.

Tervezett eredmények:
Zárt csapadékvíz elvezető kiépítése: 876,3 fm
Vízelvezető "K" szegély kiépítése: 633,1 fm
Földárok rekonstrukció: 353,9 fm
Vízelvezető folyóka kiépítése: 240,2 fm
Átereszek kiépítése: 46,9 fm
Cölöpfal kiépítése: 62 fm
Keresztvíznyelő kiépítése: 12,4 fm
Tisztítóaknák kiépítése: 6 db
Szemléletformálási akció: 1 db - 500 db szórólap

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

feltöltött anyag
x

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo