KÖZSÉGHÁZA


TOP-3.2.1- 15-ZA1- 2016-00004

A projekt közvetlen célja:

Gyenesdiás 100%-os önkormányzati tulajdonú, közcélú épületeinek villamos energia fogyasztást 100%-ban napelem rendszer által termelt energiával történő kiváltása.

 A közvetett cél: a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentése.

 Teljesülnek a pályázati elvárások, hiszen helyben elérhető megújuló energiaforrások hasznosítása történik, amely közösségi szintű megvalósításra irányulnak és elérhetőek, megtekinthetőek lesznek a nagyközönség számára is, segítve a szemléletformálást, tapasztalatok terjesztését.

A projekt fizikai megvalósításának időszaka: 2018.01.15-2018.07.31.

Költségvetés: Napelem rendszer kivitelezése bruttó 38,586 millió Ft értékben történt.

Fővállalkozó: Solener Hungary Kft 8825 Pat, Fő u. 105.

Kivitelező: INCOM Technologies Kft, 1119 Budapest, Pajkos u. 23.

Pályázati Tanácsadó: Gózon&Gózon Tanácsadó Kft, 8220 Balatonalmádi Baross G. u. 13.

Műszaki ellenőr: Bagonyai László, ME-V 20-50007

Műszaki jellemzők:

  • Gyenesdiás településen 3 épületét látja el napelem rendszerrel.
  • A háztartási kiserőműk teljesítményének meghatározása az előzetes felmérési adatok alapján kerültek megállapításra, így az Önkormányzat épületére 90 db 24 kW, az Iskola épületére 104 db 28kW, Óvoda épületére 104 db 28 kW teljesítményű rendszer kerül telepítésre.
  •  Az épületek 100%-ban önkormányzati tulajdonban vannak. 
  • A beruházás során a projektgazda műszaki ellenőrt és szakmérnököt foglalkoztatott a kivitelezés megfelelő megvalósítására.
  • Az energiatudatosság szemlélet terjesztésére, a napelemek műszaki tartalmi ismertetésére tájékoztatási, képzési tevékenységet folytattunk, a bevont épületek munkatársai számára.
  • A projekt valamennyi környezeti esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projektkörnyezetének ökológiai állapotára vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs.

 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

1. sz. Kiegészítő tájékoztatás
2. sz. kiegészítő tájékoztatás
Ajánlatételi felhívás
Bontási Jegyzőkönyv
Bontási jegyzőkönyv jelenléti ív
Hirdetmény akta fedlap
Hirdetmény tartalma
Meghívni kívánt cégek
Összegzés Gyenesdiás Napelem
Ajánlattételi felhívás KD
Költségvetés 
Közbeszerzési dokumentumok
Nyilatkozatminták 
Árajánlat Solener Kft
E Solar Költségvetés
Sajtóanyag
 
 
 
 
 

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo