AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


A Nagykanizsai Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

A helyi adók fizetési határideje 2021. évben is március 15. és szeptember 15.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 10. § (3) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Tűzgyújtási tilalom ideiglenes feloldása 2021. március 12. napjától 2021. március 31. napjáig

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a Szülőket, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Étkezdéjében jelentkező koronavírus megjelenése miatt az Intézményt 2021. március 04-től március 10-ig megfigyelés alá helyzete, az Önkormányzat pedig a helyzetre való tekintettel az Étkezdét bezárja.
A intézményeket és szociális étkezőket a változás az alábbiak szerint érinti.

2017. január 1-től azon területek, amelyek nincsenek borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolva, nem használhatnak eredetmegjelölést.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo