AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2022. (VII.1.) önkormányzati rendeletével a helyi építési szabályzat módosításának időszakára, annak hatálybalépéséig, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva változtatási tilalmat rendelt el az alábbi ingatlanokra:
Gyenesdiás 732/3, 737/1, 738/1, 739/4, 742/1, 743, 746, 747, 751, 752/1, 753/1, 765/1, 721/8, 728/79, 721/10, 721/17, 776/1, 777/1, 778/1, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791. 792, 796, 797 hrsz.

Az Országos Rendőr főkapitányság (ORFK) országosan 100 iskolaőri állást hiredet. Gyenesdiáson is egy fő pályázatát várják. Részletek a mellékletben.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo