AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Igénylési időszak: 2020. október 1 és  október 31 között

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 10/2020. (IX.30.) rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló személyek számára.

A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

A támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.

Támogatásban részesül az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme:
a.) egyedül élő illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének a 410 %-át (116 850 Ft-ot) nem haladja meg,

b.) kettő vagy több együtt élő személy esetében a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 325 %-át (92 625 Ft-ot) nem haladja meg.

Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. október 1. napjától – 2020. október 31. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában.

A kérelem letölthető www.gyenesdias.hu weboldalról, vagy személyesen kérhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodájában.
A támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, családja jövedelmi viszonyáról nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni.

Az érdeklődők a pályázatról bővebb felvilágosítást a 06-83/312-734/214-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban kaphatnak.


KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Kérelem szociális tűzifa igényléshez
Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo