AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 134/2022.(XII.12.) számú határozata alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
2. Pályázat célja: Darnay Boronapince és Zalai Pajta bérbe adása három évre 2023. május 1- 2026. április 30. közötti időtartamra.
3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan bérleti díja: 2023. évben 300.000 Ft/év, mely összeg évente a KSH hivatalos inflációs rátájával emelkedik.
5. Az ajánlatok benyújtásának módja és helye: Személyes úton a Községházán 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97. I. emelet Titkárság
6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázó üzleti tervét 8-10 oldalban az bérlemény további hasznosításáról
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról
7. Az ajánlatok benyújtásának határideje: folyamatosan, legkésőbb 2023. március 31.
8. Az ingatlan bérlésével kapcsolatos előírások:
- az eredeti, műemléki értékek megőrzése és turisztikai bemutatása
- a bérlemény üzemeltetéshez szükséges berendezések biztosítása
- az ingatlan külső és belső környezetének ápolása, karbantartása
- közüzemi díjak fizetése
- a Bérlemény kötelező nyitva tartására vonatkozó előírás: április 1. napjától október 31.
napjáig. Ezen belül április 1. napjától május 31. napjáig, valamint szeptember 1. napjától
   október 31. napjáig heti 20 óra, június 1. napjától augusztus 31. napjáig heti 30 óra. 
    A bérlemény nyitva tartási időből minden esetben egy napnak hétvégi napnak kell lennie.
- a Bérleményben megvalósítható programok jellege: borkóstolók, egyéb kulturális és
  gasztronómia programok, hagyományőrző rendezvények, tematikus estek. Lakóövezetben
  való elhelyezkedését figyelembe véve a lakókörnyezetet nem zavaró hangerejű események.
9. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követő testületi ülésén bírálja el.
10. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Gyenesdiás, 2023. január 10.

Gál Lajos sk.
polgármester

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo