AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2022. május 17-én pályázatot nyújtott be a Klímabarát Települések Szövetségének Life Logos 4 Waters című pályázatára 100%-os támogatás intenzitású bruttó 3.500.000 Ft összegre esővízkgyűjtő tartályok, növénykondicionálók, további palánták lakosság körében - pályázati úton történő - kiosztásra. A Klímabarát Települések Szövetségének 2022. augusztus 31-i értesítése alapján Bíráló Bizottság az Önkormányzatuk által megpályázott összeg 100%-át ítélte meg.
A pályázatnak megfelelően Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata mintegy 62 db AQUA CAN BABY 210 l-es komplett (csappal, ereszcsatorna bekötővel és talpazattal) antracit szürke színű esővízgyűjtőre kínál a lakosság részére pályázati lehetőséget az alábbiak szerint.


Támogatás megnevezése: Innovatív vízgazdálkodási módszerek integrált gyakorlati alkalmazása vízgyűjtő szinten önkormányzati koordinációval.
Támogatás tartalma háztartásonként:
• 1 db AQUA CAN BABY 210 l-es komplett esővízgyűjtő szett
• 5 éven keresztül 1-1 liter Kondisol növénykondicionáló
• 2023 tavaszán egyszeri alkalommal zöldség és fűszernövény palánták 2000 Ft értékben a Gyenes Kertdoki „Egy ház palántázz akcióban”
Támogatás elnyerésének módja: a várhatóan nagyszámú érdeklődésre való tekintettel és az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a 2022. október 20-a és november 18-a között leadott pályázatok közül a nyertesek nyilvános sorsolás alapján kerülnek kiválasztásra. 
Beadás kezdete: 2022. október 20. 7:30
Beadási határidő: 2022. november 18. 13:00
Támogatás célja: lakossági esővízgyűjtés és háztáji zöldségtermesztés (veteményeskert fenntartásának) támogatása
Támogatást igénylők köre: Gyenesdiási állandó lakos, nagykorú természetes személy. Ingatlanonként 1 db esővízgyűjtőre lehet pályázatot benyújtani.
Önerőt szükséges biztosítani: nem

Pályázati feltétel:
Víztartályra azon helyi állandó lakos pályázhat, aki
1. saját tulajdonú kertjében a pályázat elbírálását követően vállalja, hogy 5 éven keresztül legalább 10 m2-en idény zöldség termesztést folytat, veteményeskertet tart fent,
2. vállalja, hogy az 5 év alatt minimum 10 Kertbarát Kör szakmai előadáson részt vesz,
3. vállalja, hogy a saját termesztésű növényekből öt éven keresztül a szeptemberi Burgonyanap keretében zajló Kerti Kosár Mustrára termést bemutató kosarat hoz,
4. vállalja, hogy öt évig az esővízgyűjtő edényt megőrzi és használja,
5. vállalja, hogy 5 éven keresztül évente 1 Liter Kondisol növénykondicionáló szert felhasznál.

Egyéb rendelkezések:
Önkormányzat a használatból eredő megrongálódásokért sem felelősséget, sem a javításokat és eszközpótlást sem vállalja. Amennyiben pályázó az öt év alatt a pályázati feltételeknek és a pályázati adatlapban foglalt vállalásainak nem tesz eleget, úgy pályázó köteles a pályázat keretében elnyert esővízgyűjtő szettet a megjelölt határidőn belül önkormányzat részére visszaszolgáltatni vagy megrongálódás esetén a pályázati értékét önkormányzatnak visszafizetni.

Pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag az önkormányzat által összeállított adatlapon, mely letölthető Microsoft Word - Pályázati felhívás Lakosság részére_2022.09.23._Adatlap (gyenesdias.hu) aloldaláról, vagy a Községháza I. emeletén igényelhető.
 Az adatlap KIZÁRÓLAG személyesen, kitöltve és aláírva a Községháza I. emeletén (Titkárság, Településfejlesztés) adható le. A pályázatot minden igénylőnek személyesen kell leadnia, tehát 1 személy 1 pályázatot adhat le. 

A pályázat támogatói:
LIFE LOGOS 4 WATERS LIFE 20 CCA/HU/001604 Önkormányzati Pályázati Program
• Huminisz Kft wwww.huminisz.hu
Gyenes Kertdoki

             

 

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo