AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott.

A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú.
Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. A „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatok benyújtási határideje 2021. november 5. volt. Az elektronikus pályázati rendszerbe összesen 17 db pályázat érkezett, melyek határidőig papír alapon is beérkeztek. Az „A” típusú, vagyis a felsőoktatásban már tanulók részére kiírt pályázatra 16 db pályázat érkezett, amelyből 1 db nem felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak.

A „B” típusú, vagyis a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek részére kiírt pályázatra 1 db pályázat érkezett, amely megfelelt a kiírásban foglaltaknak.

A megítélt támogatások összértéke 100.000 Ft/hó lett. Az egy pályázóra jutó támogatás átlagos mértéke: 6.250 Ft/hó.

 
  "A típusú" támogatottak "B" típusú támogatottak
Pályázók száma 16 fő 1 fő
Érvényes pályázatok száma 15 db 1 db
Érvénytelen pályázatok száma 1 db 0 db
Támogatottak száma 15 fő 1 fő
Összes megítélt támogatás 94.800 Ft/hó 5.200 Ft/hó
Támogatás átlagos mértéke 6.250 Ft/hó

 

A 2022. évi pályázati fordulóban részt vett összes pályázó a döntésről, a döntés indoklásáról és a támogatások pontos havi összegéről elektronikus úton értesítést kap 2021. december 8-ig. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo