AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


 Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé


1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

2. Pályázat célja: Gyenesdiás 1884/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan jellemzői:
Gyenesdiási 1884/5 hrsz-ú 1 ha 4000 m2 nagyságú, „beépített terület és sporttelep” elnevezésű ingatlan a valóságban a Gyenesdiás, Dornyai Béla u. északi oldalán található. Az ingatlan Kgy.sp.lovas építési övezetben helyezkedik el, elsősorban a lovas sporttal kapcsolatos létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. Elhelyezhető funkciók a turizmus fejlesztését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, sport-fitness-wellness célú-, lovas sporttal, szabadidő eltöltéssel, sportolással kapcsolatos létesítmények épületei, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények.
Az ingatlan beépített, teljesen körbekerített, az ingatlanon lévő építmények a Bakonyerdő Zrt. tulajdonában vannak, az ingatlant földhasználati jog terheli.

5. Az ingatlan kikiáltási ára:
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 90.000.000,-Ft (áfamentes).

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kizárólagosan elektronikus úton nyújtható be a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
- a pályázó nyilatkozatát az ingatlan további hasznosításáról
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról

8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. április 30. (péntek) 12 óra 00 perc.
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

9. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 60 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 60 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik.. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

10. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban Nánássy Árpád az 516-002 számon lehet.

11. A pályázatok elbírálása: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a beadási határidő lejártát követő 8 napon belül bírálja el.

12. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.


Gyenesdiás, 2021. április 14.

Gál Lajos sk. polgármester

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo