AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Eredményhirdetés

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott.

A Bursa Hungarica keretében az önkormányzatnak az esélyteremtés érdekében lehetősége nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára anyagi segítséget nyújtson a felsőoktatásban való részvételhez.

 A pályázatok benyújtási határideje 2020. november 5. volt, határidőn belül összesen 9 pályázat érkezett a Polgármesteri Hivatalba, mind a 9 pályázó az „A” típusú, vagyis a felsőoktatásban már tanulók részére kiírt pályázatra adta be jelentkezését.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében az önkormányzat mind a 9 főt támogatásban részesítette, melynek havi összege összesen 100.000,- Ft. A támogatást 10 hónapon keresztül – két tanulmányi félév során – kapják a jogosultak.

 

Bursa Hungarica összesített adatok

 

 

„A” típusú támogatottak

„B” típusú támogatottak

Pályázók száma

9 fő

0

Érvényes pályázatok száma

9 fő

Támogatottak száma

9 fő

Összes megítélt támogatás

100.000 Ft/hó

Támogatás átlagos mértéke

11.100 Ft/hó

 

 

Az önkormányzat döntéséről 2020. december 5-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan értesítette a pályázókat. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo