AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY  |  KERTBARÁTOK


Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében értékesítésre kínálja fel a tulajdonában álló Gyenesdiás 1884/5 hrsz-ú 1 ha 4000 m2 nagyságú, „beépített terület és sporttelep” művelési ágú ingatlant.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
 2. Pályázat célja:Gyenesdiás 1884/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 3. A pályázat jellege:nyilvános pályázat
 4. Pályáztatásra kerülő ingatlan jellemzői:

Gyenesdiási 1884/5 hrsz-ú 1 ha 4000 m2 nagyságú, „beépített terület és sporttelep” elnevezésű ingatlan a valóságban a Gyenesdiás, Dornyai Béla u. északi oldalán található. Az ingatlan Kgy.sp.lovas építési övezetben helyezkedik el, elsősorban a lovas sporttal kapcsolatos létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál. Elhelyezhető funkciók a turizmus fejlesztését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, sport-fitness-wellness célú-, lovas sporttal, szabadidő eltöltéssel, sportolással kapcsolatos létesítmények épületei, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények. Az ingatlan beépített, teljesen körbekerített, az ingatlanon lévő építmények a Bakonyerdő Zrt. tulajdonában vannak, az ingatlant földhasználati jog terheli.

5. Az ingatlan kikiáltási ára:
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 90.000.000,-Ft (áfamentes).

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:Kizárólagosan elektronikus úton nyújtható be a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre. 
 2. Az ajánlatok benyújtásának módja: 
  Az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, címét

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs

- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról  

- a pályázó nyilatkozatát az ingatlan további hasznosításáról

- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. május 8. (péntek) 16 óra 00 perc. A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

  9. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 60 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 60 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik.. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban Nánássy Árpád az 516-002 számon lehet.
 2. A pályázatok elbírálása:Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a beadási határidő lejártát követő 8 napon belül bírálja el.
 3. Egyéb információ:Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.

Gyenesdiás, 2020. április 22.

 

  Gál Lajos                                                         
polgármester

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo