AKTUÁLIS


ÖSSZES  |  KÖZÉRDEKŰ  |  KORONAVÍRUS  |  MEGHÍVÓ  |  SPORT  |  KÖZÜZEM  |  SAJTÓ  |  PÁLYÁZATOK  |  ÁLLÁS  |  VÁLASZTÁS  |  ADÓÜGYEK  |  HIRDETMÉNY


A Helyi Választási Iroda szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló, gyenesdiási lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként Gyenesdiás területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

A szavazatszámláló bizottságok elsődleges feladata a választások tisztaságának biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, a törvényesség betartása és betartatása.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települési önkormányzat képviselő-testülete választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon.
Szavazatszámláló bizottság tagja NEM LEHET: köztársasági elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
A 2022. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők (2022. április), az Európai Parlament tagjainak (2024. május június), a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek (2024. október), a nemzetiségi önkormányzati képviselők (2024. október) általános választására, valamint az általános választásokat követő időközi választásokra, népszavazásokra is érvényes.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján folyamatos, egész napos elfoglaltságot jelentenek reggel 5.30 órától kb. este 22.00 óráig, esetenként 24.00 óráig. A szavazatszámlálást végző választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól. A képviselő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet.
A jelentkezési lap, valamint az adatvédelmi tájékoztató beszerezhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal titkársági irodájában (I. emelet) vagy letölthető az alábbi linken:
https://gyenesdias.hu/hu/kozseghaza-gyenesdias/valasztas/orszaggyulesi-kepviselo-valasztas 2022
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2022. január 31-ig kell eljuttatni postai úton a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalnak címezve (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.), vagy személyesen munkaidőben a Hivatal Titkárságán (I. emelet).

 

Adatvédelmi tájékoztató
Jelentkezési lap

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo