KÖZSÉGHÁZA


Felhívás neve, kódszáma: „Válaszd a hazait!” – rendezvénysorozat a helyi termékek népszerűsítéséért, VP6-19.2.1.-42-9-21

Széchenyi 2020.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00324

Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez

7.000.000,-Ft összegű támogatás

Eszközök beszerzése: 3150 ezer Ft
Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: 840 ezer Ft
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása: 770 ezer
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: 1,540 ezer Ft.
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás: 210 ezer Ft.
Tesztelés, élesítés: 280 ezer Ft.
Projektmenedzsment: 175 ezer Ft
Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság: 35 ezer Ft.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Orvosi eszköz beszerzés tárgyában 2.946.427.- Ft támogatási összeget nyert, amely keretében az új építésű gyermekorvosi rendelő, illetve védőnői szolgálat eszközbeszerzésére került sor. Az eszközök között korszerű berendezési tárgyak, illetve különböző orvostechnikai eszközök kerültek beszerzésre, amelyekkel Dr. Világos Eszter doktornő, illetve kollégái megfelelő módon tudják majd ellátni a kis betegeket.

(Pályázat azonosítója: 3077890459, felhívás Orvosi eszköz-2020, MFP-AEE/2020)  

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00040 azonosítószámú, Gyermek egészségügyi szolgáltatások fejlesztése Gyenesdiáson című projekt keretében valósult meg a gyermekorvosi rendelő, illetve védőnői szolgálat épületének kivitelezése. A beruházás 49.000.000.- Ft pályázati forrásból, illetve önkormányzati költségvetésből került megépítésre. A projekt keretében az építési munkák, eszközbeszerzés valósult meg. Az épületben gyermekorvosi rendelő, védőnői rendelő, fektető, kiszolgáló helyiségek, tágas váró került kialakításra. Az elkészült rendelőépületben Dr. Világos Eszter doktornő és kollégái új, vidám környezetben várják majd kis ellátásra szoruló pácienseket.
További ütemezésben fogászati rendelő építése és berendezése is folyamatban van a jelenlegi épülethez csatlakozva.
A teljes egészségügyi komplexum elkészülte után településünkön egy helyen, központosítottan, megfelelő színvonalon és minőségben végezhetik az egészségügyi dolgozók a településen élők ellátását.

Jó egészséget kívánunk hozzá!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az apPORTA – helyi érték előállítását bemutató kis modellgazdaságok támogatása című VP6-19.2.1.-42-6-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata 6.999.996 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt címe: Talabér-féle vízimalom látvány vízikerekének megépítése, kis mintagazdasággá (pékműhely), alakítása funkcionális helyreállítással bemutatókkal

A projekt keretében az alábbi tételek megvalósítását tervezzük:
Malomkerék- rekonstrukció
Malomépület földszinti helyiségiben bontása és helyreállítási munkálatok
Vakolat javítása az épületben
Az őrlés folyamatát bemutató kis mintaterület kialakítása az épületben eszközbeszerzéssel
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:
Malomkerék- rekonstrukció: a malomkerék megépítése felhelyezése, ami amit a János forrás vize hajt. A Malom kerék látványelem, forgásra képes, de a malom őrlési funkciót nem lát el, viszont bemutatja, hogy nézett ki valójában.
Malomépület földszinti helyiségiben bontás és helyreállítási munkálatok, földszinti helyiségek helyreállítása.
Vakolat javítása az épületben, falak vakolása, festése
Az őrlés folyamatát bemutató kis mintaterület kialakítása az épületben eszközbeszerzéssel: őrlést bemutató kisgép, mindennapi használati eszközök, kiállítás, malomműhely bemutatása.
A bemutatóhely elsősorban turisztikai-, oktatástevékenységi-, szemléletformálási céllal jött létre.

TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00004

TOP-2.1.3-15-ZA1-2016-00008

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyert, a Ginop-7.1.9-17-2018-00015 azonosítószámon.
„Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése”
„A Festetics örökség bemutatását és hálózatba kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem”- címmel az alábbi költségvetéssel:

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo