KÖZSÉGHÁZA


Szálláshelyek üzemeltetése szálláshely-üzemeltetési bejelentéssel kapcsolatos eljárás

Az eljárás bejelentésre indul.

Jogosultak köre

Azok, akik Gyenesdiás Község illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni.

Mit kell tennie

A bejelentésre irányuló űrlap kitöltése és megküldése.

Határidők

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást haladéktalanul be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétel 15 nap.

A szálláshely-üzemeltetés bejelentésben meg kell jelölni:

 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét,
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét,
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá - nyaralóhajó esetén - a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát,
 • a szálláshely befogadóképességét:
 • a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek számát, valamint - nyaralóhajó esetén - a lakóegységek számát,
 • az ágyak száma,
 • a szálláshely használatának jogcímét,
 • a szálláshely elnevezését,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni,
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni,
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri.

A bejelentéshez mellékelni kell:

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

Eljáró szerv

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Zala Megyei Kormányhivatal

Egyéb információk

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben - a magánszálláshely kivételével - hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a tűzvédelmi hatóság,építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak).

10 fő feletti befogadóképességű magánszálláshely szállástípus esetében hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a tűzvédelmi hatóság.

A jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére,ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni, melynek alapján a jegyző a szálláshelyet törli a nyilvántartásból.

A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg (14.§):

a) a c)-e) pontokban meghatározott esetek kivételével - határidő tűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszabályi feltételeknek megfelelő állapot helyreállítására,

b) ha a szálláshely-szolgáltató az a) pontban meghatározott határidő elteltével a jogsértést nem szünteti meg, illetve a jogszerű állapotot nem állítja helyre, arra ismételt határidő kitűzésével felszólítja a szolgáltatót és egyidejűleg pénzbírságot szab ki,

c) ha a szálláshely nem felel meg a 4. §-ban meghatározott követelményeknek, határidő kitűzésével felhívja a szálláshely-szolgáltatót a jogsértő állapot megszüntetésére és a jogszerű állapot helyreállítására, és a jogsértő állapot megszüntetéséig, illetve a jogszerű állapot helyreállításáig, de legfeljebb kilencven napig elrendeli a szálláshely ideiglenes bezárását,

d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését és pénzbírságot szab ki,

e) ha az ideiglenes bezárást követően a szálláshely-szolgáltató a megjelölt határidőn belül a jogsértő állapotot nem szünteti meg, vagy a szálláshely-szolgáltató egy éven belül ismételten olyan jogsértő magatartást tanúsít, amely miatt vele szemben a b) pont szerinti pénzbírságot kell kiszabni, elrendeli a szálláshely bezárását, egyidejűleg törli a szolgáltatót a nyilvántartásból.

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzbírság összege

a) szálloda esetében
aa) legfeljebb 50 ágy befogadóképesség esetén 1,2 millió Ft,
ab) 51 és 100 ágy közötti befogadóképesség esetén 2 millió Ft,
ac) 101 és 150 ágy közötti befogadóképesség esetén 3 millió Ft,
ad) 151 és 200 ágy közötti befogadóképesség esetén 4 millió Ft,
ae) 200 ágy befogadóképesség felett 5 millió Ft;

b) panzió esetében 500 ezer Ft;

c) kemping esetében
ca) legfeljebb 20 lakóegység esetén 200 ezer Ft,
cb) 21 és 50 közötti lakóegység esetén 400 ezer Ft,
cc) 51 és 100 közötti lakóegység esetén 600 ezer Ft,
cd) 100 lakóegység-kapacitás felett 800 ezer Ft;

d) üdülőház esetében 100 ezer Ft;

e) közösségi szálláshely esetében
ea) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
eb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft;

f) magánszálláshely esetében 100 ezer Ft,

g) egyéb szálláshely esetében
ga) legfeljebb 20 ágy befogadóképesség esetén 100 ezer Ft,
gb) 21 ágy befogadóképesség felett 200 ezer Ft,
gh) nyaralóhajó esetében 100 ezer Ft.

Az (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzbírság összege a (2) bekezdésben meghatározott összegek kétszerese.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Az egyes szálláshelyek követelményeit a hivatkozott Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg:

Követelmények szálláshelytípusonként
1. Szálloda
1/A. Bejelentési követelmény
1. Fogadóhelyiség recepcióval (asztal vagy pult).
2. Reggelizőhelyiség vagy reggeli felszolgálására alkalmas helyiség.
3. Lift csak 3 emeletnél magasabb épületben.
4. A vendégek által használható telefon a fogadóhelyiségben vagy a recepción.
5. A szállodai szobaegység (szoba és hozzá tartozó fürdőszoba) nagysága szobatípusonként a teljes szobaszám legalább 80%-ánál legalább 12 négyzetméter, a 3. ágytól ágyanként további 5 négyzetméter.
6. A szállodai szobaegység berendezése:
a) az ágy mérete: egyszemélyes ágy: legalább 80 × 190 cm; dupla ágy: legalább 160 × 190 cm, ágyszerkezet rugalmas ágykeret (boxspring, rugalmas lécesbetét vagy ennek megfelelő megoldás),
b) ágymatrac: alvásra alkalmas állapotú és higiénikus matrac, min. 13 cm vastagsággal,
c) korszerű, alvásra alkalmas és higiénikus állapotú takaró (paplan, pléd) és párna,
d) ágyanként: éjjeliszekrény vagy lerakóhely, olvasólámpa, ülőalkalmatosság (legalább 1 szék), legalább négy darab egyforma vállfa,
e) ruhásszekrény vagy tárolóhely, fogas vagy ruhaakasztó,
f) asztal vagy íróasztal,
g) bőröndtartó vagy bőröndtároló,
h) papírkosár vagy szobai szemetes,
i) szabad konnektorok a szobában,
j) szobavilágítás,
k) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
l) a szobák 100%-a rendelkezik: fürdőszobával, zuhany és wc vagy fürdőkád és wc. A fürdőszoba felszereltsége: zuhanyfüggöny, mosdó, tükör, világítás, piperepolc, törülközőtartó vagy fogas, elektromos csatlakozó a tükör mellett, szeméttároló.
1/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás recepció vagy portaszolgálat. Recepciós vagy portaszolgálat: 24 órán keresztül elérhető telefonon a szállodából, illetve kívülről. Személyzet áll rendelkezésre legalább napi 14 órán keresztül.
2. A szálloda tevékenységéért szakmailag felelős személy éjszaka is elérhető.
3. Tisztaság és higiénia a szálloda egész területén.
4. Biztonságos és használatra alkalmas állapotú berendezések és felszerelések.
5. Azonosítható személyzet.
6. A szobákban ágyazás naponta.
7. A szobák és közösségi terek napi takarítása.
8. Textilváltás:
a) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere,
b) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző kétnaponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
9. Fürdőszobai bekészítés: törülköző személyenként (fürdőlepedő), csomagolt szappan vagy folyékony szappan vagy tusfürdő, fogmosópohár személyenként, WC-papír, tartalék WC-papír.
10. Üzenetközvetítés, ébresztés.
11. Ételkínálat: legalább kontinentális reggeli a szállodában reggel 10 óráig.
12. Italkínálat szervizzel vagy erre a célra üzemeltetett automatával elérhető a szállodában.
13. Csomag- és értékmegőrzés.
14. Szállodai weblap aktuális információkkal, hiteles fotókkal és vendégtájékoztatásra alkalmas tartalommal.
15. Vendégtájékoztató a szállodai szolgáltatásokról elérhető legalább a szobában valamilyen nyomtatott formában vagy elektronikus felületen, alkalmazáson keresztül.
16. Helyi információs anyagok a recepción.
17. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
18. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

2. Panzió
2/A. Bejelentési követelmény
1. Közös helyiség.
2. Nyilvános vagy a vendégek részére hozzáférhető telefon.
3. A szoba nagysága:
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter és zuhanyozó,
b) két- vagy háromágyas: legalább 12 négyzetméter és zuhanyozó, és a 3. ágytól ágyanként további 4 négyzetméter.
4. A szoba berendezése:
a) az ágy mérete: egyszemélyes ágy: legalább 80 × 190 cm; dupla ágy: legalább 160 × 190 cm,
b) ágymatrac: alvásra alkalmas állapotú és higiénikus matrac, min. 13 cm vastagsággal,
c) korszerű, alvásra alkalmas állapotú és higiénikus takaró (paplan, pléd) és párna,
d) ágyanként: ülőalkalmatosság (legalább 1 szék), legalább négy darab egyforma vállfa,
e) ruhásszekrény vagy tárolóhely, fogas vagy ruhaakasztó,
f) asztal vagy íróasztal,
g) szabad konnektorok a szobában,
h) szobavilágítás,
i) sötétítőfüggöny vagy zsalu,
j) a szobák 100%-a rendelkezik: fürdőszobával, zuhany és WC vagy fürdőkád és WC. A fürdőszoba felszereltsége: zuhanyfüggöny, mosdó, tükör, világítás, piperepolc, törülközőtartó vagy fogas, elektromos csatlakozó a tükör mellett, szeméttároló.
2/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás ügyeleti szolgáltatás. Személyzet áll rendelkezésre a megadott időpontban.
2. Csomag- és értékmegőrzés.
3. Tisztaság és higiénia a panzió egész területén.
4. Biztonságos és használatra alkalmas állapotú berendezések és felszerelések.
5. A szobák, a mellékhelyiségek és a közösségi terek naponkénti takarítása.
6. Törülközőcsere legalább 3 naponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
7. Ágynemű legalább hetente egyszer, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere.
8. Fürdőszobai bekészítés: törülköző személyenként (fürdőlepedő), csomagolt vagy adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, fogmosópohár személyenként, WC-papír, tartalék WC-papír.
9. Weblap aktuális információkkal, hiteles fotókkal és vendégtájékoztatásra alkalmas tartalommal.
10. Vendégtájékoztató a panziói szolgáltatásokról elérhető legalább a szobában valamilyen nyomtatott formában vagy elektronikus felületen, alkalmazáson keresztül.
11. Helyi információs anyagok a recepción.
12. Italkínálat szervizzel vagy erre a célra üzemeltetett automatával elérhető a panzióban.
13. Ételkínálat: legalább reggeli szolgáltatás helyben vagy a panzió közvetlen közelében.
14. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
15. A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

3. Kemping
3/A. Bejelentési követelmény
1. A terület bekerített és pormentes, a csapadékvíz elvezetése megoldott, gépjárművel való közlekedésre alkalmas belső utak és az egész területen közvilágítás van.
2. Legalább segélyhívó telefon áll a vendégek rendelkezésére.
3. Digitális információs lehetőség (WIFI) áll a vendégek rendelkezésére.
4. Egy területegység nagysága átlagosan legalább 40 négyzetméter.
5. Nemenként elkülönített
a) hideg-meleg vizes zuhanyzó és mosdó: mosdókagylónként polccal, tükörrel és elektromos csatlakozóval,
b) vízöblítéses WC kefével és -tartóval, WC-papír-tartóval és papírral, és kézmosási lehetőséggel.
6. A vendégek részére fedett helyiségben főző-, mosó- és mosogatóhely.
7. Hulladék (szemét-)gyűjtők, melyek rendszeres ürítése/kezelése megoldott.
8. Az 5-6. pontban megjelölt tisztálkodási, mosási, főzési és egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk követelményei: minden 250 fő (egy területegységre átlagosan 2,5 fővel számolva) után (ha a kemping területén üdülőházban is nyújtanak szálláshely-szolgáltatást, az üdülőházban elszállásolható vendégszámot az alábbi követelmények meghatározása során a számításnál figyelmen kívül kell hagyni azon tételek vonatkozásában, amelyek az üdülőházban rendelkezésre állnak) zárt szennyvízelvezetés, illetve szennyvízkezelés a kemping területén ivóvízminőségű vízzel ellátva az alábbiak szerint:
Db
Mosdó 4
ebből melegvizes: 2
Zuhanyfülke 4
ebből melegvizes: 2
WC-csésze 7
Piszoár 1
Mosogató 1
ebből melegvizes: 1
Modómedence 1
ebből meleg vizes: 1
Főzőhely 1
Kémiai WC-kiontó 1


9. Egész éves üzemelés esetén a fűtési időszakban az 5-6. pontban leírt szolgáltatások fűtött helyiségben biztosítottak.
3/B. Üzemeltetési követelmény
1. Elsősegélynyújtásra alkalmas 24 órás recepció/portaszolgálat.
2. A közös helyiségek és a kemping közterületeinek naponkénti takarítása.
3. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
4. A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

4. Üdülőháztelep
4/A. Bejelentési követelmény
1. Az üdülőháztelep helyiségei:
a) Egy vagy két hálószoba, szobánként legfeljebb 4 fekvőhellyel, (a hálószoba nagysága: egyágyas legalább 8 négyzetméter, két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter. Legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.
b) Konyha felszerelve főzőlappal, mosogatóval, edényekkel, asztallal, székekkel, hűtőszekrénnyel, az üdülőháztelep ivóvízminőségű vízzel ellátott.
c) Egy személygépkocsi elhelyezésére alkalmas parkoló áll a vendégek rendelkezésére.
d) Fürdőszoba fürdőkáddal vagy zuhannyal, csúszásgátlóval, törölközővel és fürdőlepedővel.
e) WC külön vagy a fürdőszobában WC-kefe-tartóval, WC-papír-tartó papírral, egészségügyi tasakkal.
2. A fürdőszobával nem rendelkező üdülőházak esetén nemenként elkülönített hideg-meleg vizes közös zuhanyozó és WC.
4/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás recepció/portaszolgálat, digitális információs hálózat (WIFI) biztosítása.
2. Az üdülőház takarítása hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben. Az üdülőház takarítása, ágynemű és törölköző csere hetenként, az új vendégek érkezése előtt minden esetben.
3. A közös helyiségek takarítása naponként.
4. A szálláshelyen elszállásolt természetes személyek vagyoni és testi biztonságának a vonatkozó előírások maradéktalan betartásának biztosítása.
5. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
6. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

5. Közösségi szálláshely
5/A. Bejelentési követelmény
1. A hálótermi kapacitások legalább 10%-a csak női hálóterem.
2. Ágyanként legalább 4 m2 alapterület vagy személyenként 5 m3/fő légtér áll rendelkezésre. Az ágyak mérete legalább 80 × 200 cm és az ágyak hosszanti oldala közötti távolság legalább 75 cm. Emeletes ágy használata megengedett. Az ágyakon ágybetét van, ágynemű biztosítása kötelező.
3. A szobákban csomagtárolási lehetőség. Közös szobákhoz férőhelyenként önálló, zárható csomagtárolási lehetőség.
4. Nemenként elkülönített mosdási vagy zuhanyozási lehetőség meleg vízzel. Fürdő felszerelése: zuhanyzó vagy kád, mosdó, tükör, piperepolc, törölközőtartó, ruhafogas, elektromos csatlakozó, szeméttároló (ajánlott fedett), szappan, kézszárító.
5. 10 főként, nemenként elkülönített WC. WC felszerelése: WC-kefe tartóval, WC-papír-tartó WC-papírral, kézmosó, higiénikus kézszárítási lehetőség (papírtörlő vagy meleg levegővel szárítás). A közös mosdóhelyiségekben adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő és kézszárító.
6. A vendégek által használható telefon és Wi-Fi hálózat biztosítása.
7. A vendégek részére közös fedett helyiség és/vagy a szabadban közös terület.
8. Főző-étkezőhelyiség főzőlappal, mosogatóval, hűtőszekrénnyel, asztallal, székekkel.
9. Szobák felszerelése: ágyanként éjjeliszekrény vagy tárolóhely, elektromos kiállás, olvasólámpa, vállfa. Minden szobában papírkosár, sötétítőfüggöny vagy zsalu.
5/B. Üzemeltetési követelmény
1. 24 órás recepció.
2. A hálóhelyiségek, közös helyiségek és mellékhelyiségek takarítása naponta.
3. A szobák és a közösségi terek naponkénti takarítása.
4. Textilváltás:
a) ágynemű legalább egyszer hetente, új vendég esetén azonban - a vendég érkezése előtt - kötelező az ágyneműcsere,
b) fürdőszobai textíliák: kéz- és fürdőtörülköző 3 naponta, illetve a vendég kívánsága szerint.
5. Mosdó vagy zuhanyzó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
6. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés
7. Csomag-és értékmegőrző helyiség vagy erre a célra üzemeltetett automata.
8. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
9. A rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

6. Egyéb szálláshely
6/A. Bejelentési követelmény
1. A szoba nagysága:
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.
6/B. Üzemeltetési követelmény
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
3. Takarítás:
a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító.
5. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát.
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

7. Magánszálláshely
7/A. Bejelentési követelmény
1. A szoba nagysága:
a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter vagy 5 légköbméter,
c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.
2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.
7/B. Üzemeltetési követelmény
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
3. Takarítás:
a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
5. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül - jól látható módon - feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát.
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

8. Nyaralóhajó-szálláshely
8/A. Bejelentési követelmény
1. A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység.
2. A nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3. A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), hűtőszekrénnyel.
4. Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
8/B. Üzemeltetési követelmény
1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2. A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői vizesblokkba.
3. Takarítás:
a) az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db lepedő, 1 db paplan, 1 db párna személyenként),
b) a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4. A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír.
5. Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír.
6. A szálláshely-szolgáltató köteles a nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a nyaralóhajó nevét, valamint rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-kártyával.
7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.
Vonatkozó jogszabályok

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Fogalmak

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy,


panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb ötven,


kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,


üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, függetlenül a szobák vagy ágyak számától,

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak száma legalább tizenegy,


egyéb szálláshely: szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított, az a)-g) pont alá nem tartozó, nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része, ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc, az ágyak száma legfeljebb tizenhat,


falusi szálláshely: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Papír alapon benyújtható űrlap:


Nyilatkozat magánszálláshely
Hozzájáruló nyilatkozat szálláshely üzemeltetési tevékenységhez
Nyomtavány szálláshely módosításához, törléséhez
Kérelem szálláshely üzemeltetési engedély kiadásához

 

Az ügyintézés helye és időpontja:

Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Adó Osztály


8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Telefon: (+36)83/511-011, (+36) 83/312-737/111
Fax: (+36) 83/314-550
Email: ado@gyenesdias.hu
hétfő, szerda: 8:00 – 11:45 és 12:15 – 15:30, péntek: 8:00 – 11:00

ÜGYFÉLFOGADÁS, TOVÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo