Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

Kiemelkedő történelemtudása miatt családja a jogi pálya felé terelgette. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg a jogi diplomát.

Szakmai pályafutását első munkahelye determinálta, no és a korszak, amelyben pályakezdőként élt.

A rendszerváltás ideje a termelőszövetkezetek felszámolását, illetve átalakulását hozta. Érdekelte a mezőgazdaság. A kialakulófélben lévő jogi környezetben megkereste és kitapasztalta a szövetkezetek átalakulásának folyamatát. 1993-ban szakvizsgázott, majd egyéni ügyvédként folytatta munkáját. A hosszú távú elkötelezettség jegyében a mai napig képviselője a szaktudásával létrehozott mezőgazdasági társaságoknak.

1990-ben nősült. Családjával Gyenesdiáson telepedett le. Feleségével egy gyermeket neveltek fel. Leányuk édesapja nyomdokába lépve szintén a jogi pályát választotta, jelenleg vezető kormánytisztviselő, szakvizsgáira készül.

Gyenesdiás képviselő-testületébe az első szabad választáskor került be. 25 évig tevékenykedett képviselőként, ebből 15 évig alpolgármesterként. Az utolsó ciklusban megbízott alpolgármesterként vállalt feladatot. Az önkormányzatiság lényegét megértve szolgálta csaknem 3 évtizeden át Gyenesdiás nagyközséget.

Mind magánéletét, úgy helyi politikusságát is az egyenesség, a közhelyektől mentes tiszta beszéd jellemzi, aki néha megcsillantja mérhetetlen lexikai tudását. Mérhetetlen műveltsége az alap, melyre hite, politikai jogállása épült.

Nem akar másnak látszani, mint ami: egyszerű polgár, a társadalom megbecsült része.

Hernád Tibor

Hernád Tibor

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Marosvári Miklós

Dr. Marosvári Miklós

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Vértesaljai János

Vértesaljai János

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Csehi Ottó

Dr. Csehi Ottó

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Hóbár János

Hóbár János

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváth Sebestyén

Horváth Sebestyén

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Bertók Sándor

Dr. Bertók Sándor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Claudio Macor

Claudio Macor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Bujtor Bálint

Bujtor Bálint

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Tüttő Lajos

Tüttő Lajos

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Skublics Sándorné

Skublics Sándorné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Dr. Kardos József

Dr. Kardos József

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Kovács Árpádné

Kovács Árpádné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Jankó Rozália

Jankó Rozália

Gyenesdiás Szolgálatáért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Hársfalvi György

Hársfalvi György

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Szalóky Jenő

Szalóky Jenő

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára, nyugalmazott Polgármester

BŐVEBBEN