Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

(1957-2012) Veszprémben született, nagy családban nőtt fel Zalaváron, majd Hévízen. 1990-ben feleségével, Valival családi házat épített Gyenesdiáson, miközben 6 gyermeket neveltek nagy szeretetben.

A Gyenesdiási Híradó 1992. évi megindulásával János a szerkesztőbizottság aktív tagja lett, több cikket írt, hitéleti, családi, ifjúsági nevelési és helytörténeti témában, zsinórmértéket mutatott erkölcsi kérdésekben, ahogy 1994-ben iskolaszéki elnökként az iskolai nevelésben. A Klubkönyvtárban a gyermekek keresztény életre neveléséről tartott előadásokat, feleségével főszerepet vállalt az „Egészséges életmódra és a családi életre nevelés” program elindításában.

Ennek eredményeként ez tantárgyként az iskolai tantervbe került, valamint a Sapientia Főiskolával együttműködve Gyenesdiáson pedagógusok és védőnők részére képzést szerveztek. Ebben a kérdésben együttműködtek a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és tevékenységükkel hozzásegítették Gyenesdiást a Családbarát Önkormányzat cím elnyeréséhez (előző oldali kép tavaly júliusban a cím átadása alkalmából, a Parlamentben készült). Több közösség, tevékenység alapítója, motorja volt, egyházközségi elnökként hatalmas munkát végzett a diási plébánia felújításától a diási templom és harangok felújításáig. Hitéleti közösségeket hozott létre, a család csoportot, általában sokat tett a családokért, ifjúságért, gyermekekért. Rendezvényeket szervezett, népszokások felelevenítésében vett részt, gyermekeknek szervezett programokat, a szilveszteri bulitól a táborokig. Erős oszlopa volt az óbudavári schönstatti családmozgalomnak. Ez az egyesület - Családok a családokért – Jánosról 14 oldalas kiadvánnyal emlékezik meg.
Kenyérkereső foglalkozása, vállalkozása a víz- és csatornaszolgáltatás volt, emellett végezte küldetését, kezdetben hitoktató, majd egyházközségi akadémiát végzett, aztán teológiai egyetemi végzettséget szerzett. 2007-ben állandó diakónussá szentelték, jelentős segítsége volt plébánosunknak a két, illetve három település papi teendői ellátásában.
Vértesaljai János egész életében szolgált, szolgálta a közösségeket, az egyházi és világi jó és helyes kezdeményezéseket.
Közösségeket, családokat, életeket karolt fel, támogatott és segített egy-egy jó szóval és odaadó bíztatással. Utolsó pillanatig életet mentett és szolgált. Nem gondolkozott azon, hogy lehet-e könnyebb utat választani vagy sem. Ő megtette azt, amit sok ember nem tett volna meg közülünk.

De egész életében a tanúságtétel, a szeretet és az önzetlen közösségépítés volt a fő mozgatóelem. A hit embere volt Ő.

Feladatait saját vállalkozási tevékenysége mellett, díjazás nélkül, családja, felesége, gyermekei és „közösségei” segítségével végezte. Köztiszteletben áll egész családjával együtt.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományozta Vértesaljai részére Gyenesdiás közösségi életében kifejtett tevékenységéért, a hitéletben vállalt önzetlen szolgálatáért, az iskolai-, gyermek-, ifjúsági és családi nevelésben kifejtett példaértékű munkájáért.

Hernád Tibor

Hernád Tibor

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Marosvári Miklós

Dr. Marosvári Miklós

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Vértesaljai János

Vértesaljai János

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Csehi Ottó

Dr. Csehi Ottó

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Hóbár János

Hóbár János

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváth Sebestyén

Horváth Sebestyén

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Bertók Sándor

Dr. Bertók Sándor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Claudio Macor

Claudio Macor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Bujtor Bálint

Bujtor Bálint

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Tüttő Lajos

Tüttő Lajos

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Skublics Sándorné

Skublics Sándorné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Dr. Kardos József

Dr. Kardos József

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Kovács Árpádné

Kovács Árpádné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Jankó Rozália

Jankó Rozália

Gyenesdiás Szolgálatáért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Hársfalvi György

Hársfalvi György

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Szalóky Jenő

Szalóky Jenő

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára, nyugalmazott Polgármester

BŐVEBBEN

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo