Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Horváthné Dr. Takács Ágnes 1972-ben szerzett orvosi diplomát, majd öt éven át a keszthelyi kórház gyermekosztályán dolgozott. 1977-ben szerzett csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgát, ettől az időponttól kezdve a helyi gyermekkörzetben orvos, majd házi gyermekorvos.

Három település – Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök – betegeit látta el, körzetéhez két általános iskola, három óvoda és egy 2008. évben alapított bölcsőde tartozott.
Horváthné dr. Takács Ágnes több mint 40 évig házi gyermekorvosként kitűnő szakmai ismeretekkel, lelkiismeretesen látta el betegeit. Feladatát igen nagy szakmai alázattal végezte, melynek során úgy a beteg gyermekekkel, mint a szülőkkel nagyon jó kapcsolatot ápolt.
Különösen nagy hangsúlyt fordított a csecsemőgondozásra és a betegségmegelőzésre. A szülőkkel közösen, erős empatikus készséggel választotta ki a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló betegségmegelőző életmódot, terápiát. A védőnőkkel szoros együttműködésben végezte feladatát, különösen nagy gondot fordított saját maga és munkatársai szakmai tudásának gyarapítására, annak elősegítésére.
Egészségnevelési feladatait kitűnően látta el, kisgyermek és iskoláskorú páciensei mindig részletes felvilágosítást kaptak egészségügyi kérdésekben.
Orvos kollégáival kapcsolatai kitűnőek. Részt vett a keszthelyi központi ügyeletben ennek révén – a három településen élő – betegei a Keszthely városi központi ügyeleti ellátásában részesültek, őket gyermek szakorvos látta el ügyeleti időben is, míg más városkörnyéki falvak gyermek betegei ilyenkor csak felnőtt orvosi, vagy kórházi ellátásban részesülhettek.
Horváthné Dr. Takács Ágnes feladatát saját érdekei elé helyező, közösségi ember. Közösségi események rendszeres résztvevője, közösségi, közérdekű ügyeket anyagilag is mindig szívesen támogatott.
Mindezen érdemei elismeréseként :
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Horváthné Dr. Takács Ágnes nyugalmazott gyermekorvos részére kiváló, áldozatos és példaértékű házi gyermekorvosi munkájáért, a csecsemőgondozás, betegségmegelőzés, egészségnevelés terén végzett kiemelkedő tevékenységéért „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozta.

Hernád Tibor

Hernád Tibor

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Marosvári Miklós

Dr. Marosvári Miklós

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Vértesaljai János

Vértesaljai János

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Csehi Ottó

Dr. Csehi Ottó

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Hóbár János

Hóbár János

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváth Sebestyén

Horváth Sebestyén

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Bertók Sándor

Dr. Bertók Sándor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Claudio Macor

Claudio Macor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Bujtor Bálint

Bujtor Bálint

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Tüttő Lajos

Tüttő Lajos

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Skublics Sándorné

Skublics Sándorné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Dr. Kardos József

Dr. Kardos József

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Kovács Árpádné

Kovács Árpádné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Jankó Rozália

Jankó Rozália

Gyenesdiás Szolgálatáért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Hársfalvi György

Hársfalvi György

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Szalóky Jenő

Szalóky Jenő

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára, nyugalmazott Polgármester

BŐVEBBEN

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo