Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Dr. Kardos József (született 1950. Tapolca) jogi egyetemi tanulmányai elvégzése után 1978. januárjában került a közigazgatásba és ott 28 éves munkája során különböző feladatokat látott el. Államigazgatási jogi szakvizsgával rendelkezik, az Önkormányzat 1990-ben történő megalakulása óta Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának jegyzője.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Tanácsi rendszer megszűnése után önálló Polgármesteri Hivatal létrehozása mellett döntött, megszüntetve a kényszerközösséget Vonyarcvasheggyel és korábban Balatongyörökkel. Teljesen új szervezetet kellett létrehozni annak minden személyi és tárgyi problémáival. Nehezítette a Hivatal munkáját a közösség megszüntetésével járó vagyonmegosztási viták, az elhelyezés megoldásával járó feladatok.
Elmondhatjuk, hogy Gyenesdiás a kezdeti nehézségek után megfelelt az önállóság feltételeinek, és az egyik legdinamikusabban fejlődő település lett Zala megyében.

Az eredmények elérésében komoly érdemei vannak a Hivatal munkájának és annak vezetőjének, aki a kezdettől a mai napig magas színvonalon ellátja jegyzői feladatait.

A Hivatal és ezen belül a jegyző munkáját az eltelt időszakban többször értékelte a Képviselő-testülete, a megállapítások minden esetben elismerésről szóltak. A kezdeti nehézségek után összekovácsolódott egy jó Hivatali apparátus, amelynek jó munkáját mutatja hatósági statisztika is, a határozatok ellen beadott fellebbezések száma és azok másodfokú elbírálása. A felettes szakigazgatási szervek sem jeleztek problémát a Hivatal és a jegyző munkájával kapcsolatban.

Külön kiemelném Dr. Kardos Józsefnek azon fáradhatatlan szervezői munkáját, hogy a kezdetektől fogva hosszú éveken keresztül összetartja és segíti Keszthely környék települései jegyzőinek szakmai munkáját a létrehozott jegyzőklubban.

Tevékenyen részt vesz a különböző megyei és országos szintű közigazgatási, jegyzői szervezetekben.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozta Dr. Kardos József nyugalmazott címzetes főjegyző részére a közigazgatásban kifejtett kimagasló munkájáért, a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal kialakításában, működtetésében és előremutató, tartós szerkezetének megalkotása érdekében végzett tevékenységéért, példaértékű vezetői munkájáért.

Hernád Tibor

Hernád Tibor

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Marosvári Miklós

Dr. Marosvári Miklós

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Vértesaljai János

Vértesaljai János

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Csehi Ottó

Dr. Csehi Ottó

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Hóbár János

Hóbár János

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváth Sebestyén

Horváth Sebestyén

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Bertók Sándor

Dr. Bertók Sándor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Claudio Macor

Claudio Macor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Bujtor Bálint

Bujtor Bálint

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Tüttő Lajos

Tüttő Lajos

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Skublics Sándorné

Skublics Sándorné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Dr. Kardos József

Dr. Kardos József

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Kovács Árpádné

Kovács Árpádné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Jankó Rozália

Jankó Rozália

Gyenesdiás Szolgálatáért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Hársfalvi György

Hársfalvi György

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Szalóky Jenő

Szalóky Jenő

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára, nyugalmazott Polgármester

BŐVEBBEN