Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Nagyon sok sikeres projektet bonyolított le intézményvezetőként, magas színvonalra emelte az óvoda nevelőoktató tevékenységét, a gyenesdiási óvodának országos elismertséget szerzett. Az érdemek közt kiemelendő a „zöld gondolkodás” bevezetése és népszerűsítése, az óvodai „Zöld Hetek programsorozat”, a szülői munkaközösséggel való jó kapcsolat kiépítése, valamint a gyerekbarát akkreditált játszótéri eszközök és a csoportszoba belsők komfortjának emelése. Kitűnő szervezőkéssége mellett a szakmai munka irányítása és fejlesztése is sorra hozta a pályázati sikereket (HEFOP, TÁMOP, TIOP), melynek révén több nevelőpedagógus szakmai továbbképzését is biztosította. Irányítása alatt többször átalakult és bővült az óvoda épülete. Vezetői érdemei közt említendő, hogy az új kihívásoknak is meg tudott felelni, hiszen először a várvölgyi, majd a zalavári óvodával való tagintézményi csatlakozás feladatait is sikeresen megoldotta. Három éve a kisbölcsőde elindításával, majd egy új bölcsőde építési nagy pályázat támogatásával segítette az önkormányzat felvállalásait. Szakmai vezetői munkája így kiteljesedett a komplex nevelési és szociális intézményi integráció vezetésével, és az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokkal. Munkája jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a gyenesdiási óvoda megyei kiemelt és egyben referencia intézmény lett.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozta Skublics Sándorné részére kiváló és példaértékű nevelő – oktató munkájáért, a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda szakmai munkájának magas színvonalra emeléséért, Gyenesdiás nagyközség hírneve növelése érdekében kifejtett tevékenységéért.

Hernád Tibor

Hernád Tibor

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Marosvári Miklós

Dr. Marosvári Miklós

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Vértesaljai János

Vértesaljai János

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Csehi Ottó

Dr. Csehi Ottó

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Hóbár János

Hóbár János

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváth Sebestyén

Horváth Sebestyén

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

BŐVEBBEN

Dr. Bertók Sándor

Dr. Bertók Sándor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Claudio Macor

Claudio Macor

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Bujtor Bálint

Bujtor Bálint

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Tüttő Lajos

Tüttő Lajos

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Skublics Sándorné

Skublics Sándorné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Horváthné Dr. Takács Ágnes

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Dr. Kardos József

Dr. Kardos József

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Kovács Árpádné

Kovács Árpádné

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Jankó Rozália

Jankó Rozália

Gyenesdiás Szolgálatáért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Hársfalvi György

Hársfalvi György

Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

BŐVEBBEN

Szalóky Jenő

Szalóky Jenő

Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára, nyugalmazott Polgármester

BŐVEBBEN

Infoblokk Kedv Final Felso Erfa

Magyarfaluprogram Logo