Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Dr. Bertók Sándor 1945-ben született Alsópáhokon, 1968-ban az Egri Tanárképző Főiskola matematika-kémia szakán szerzett általános iskolai tanári diplomát. Ez évtől a Gyenesdiási Általános Iskola tanára. Szaktanári, osztályfőnöki, igazgatóhelyettesi munka után 1975-től az iskola igazgatója. Szakmai képzések után 1983-ban az ELTE TTK elvégzésével pedagógiai egyetemi diplomát, majd 1987-ben az ELTE BTK-n doktori címet szerzett.

További képzésekkel is megalapozta pedagógiai tudományos munkásságát; a régió 25 intézményével működő Comenius fórumot vezetett, az általános iskolák kémia tankönyvcsaládjának lektori munkáiban vett részt, az Országos Közoktatási Intézet szakértőjeként, szakmai dolgozatok elkészítésében, kutatómunkában dolgozott.
Közreműködésével az általános iskola 2001-től alapfokú művészeti iskolává alakult, ahol a kötelező alapképzés mellett a tanulók művészeti oktatásban is részesülnek. Az iskola kiváló működését Zala Megye Közgyűlése 2003-ban „Pedagógiai Nívódíjjal” jutalmazta.
2006-ban, nyugdíjba vonulásakor Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával adományozott GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉGÉÉRT kitüntetést, valamint CÍMZETES IGAZGATÓI kinevezést kapta.

Magyarfaluprogram Logo