Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

Kiemelkedő történelemtudása miatt családja a jogi pálya felé terelgette. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg a jogi diplomát.

Szakmai pályafutását első munkahelye determinálta, no és a korszak, amelyben pályakezdőként élt.

A rendszerváltás ideje a termelőszövetkezetek felszámolását, illetve átalakulását hozta. Érdekelte a mezőgazdaság. A kialakulófélben lévő jogi környezetben megkereste és kitapasztalta a szövetkezetek átalakulásának folyamatát. 1993-ban szakvizsgázott, majd egyéni ügyvédként folytatta munkáját. A hosszú távú elkötelezettség jegyében a mai napig képviselője a szaktudásával létrehozott mezőgazdasági társaságoknak.

1990-ben nősült. Családjával Gyenesdiáson telepedett le. Feleségével egy gyermeket neveltek fel. Leányuk édesapja nyomdokába lépve szintén a jogi pályát választotta, jelenleg vezető kormánytisztviselő, szakvizsgáira készül.

Gyenesdiás képviselő-testületébe az első szabad választáskor került be. 25 évig tevékenykedett képviselőként, ebből 15 évig alpolgármesterként. Az utolsó ciklusban megbízott alpolgármesterként vállalt feladatot. Az önkormányzatiság lényegét megértve szolgálta csaknem 3 évtizeden át Gyenesdiás nagyközséget.

Mind magánéletét, úgy helyi politikusságát is az egyenesség, a közhelyektől mentes tiszta beszéd jellemzi, aki néha megcsillantja mérhetetlen lexikai tudását. Mérhetetlen műveltsége az alap, melyre hite, politikai jogállása épült.

Nem akar másnak látszani, mint ami: egyszerű polgár, a társadalom megbecsült része.

Magyarfaluprogram Logo