Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

(1957-2012) Veszprémben született, nagy családban nőtt fel Zalaváron, majd Hévízen. 1990-ben feleségével, Valival családi házat épített Gyenesdiáson, miközben 6 gyermeket neveltek nagy szeretetben.

A Gyenesdiási Híradó 1992. évi megindulásával János a szerkesztőbizottság aktív tagja lett, több cikket írt, hitéleti, családi, ifjúsági nevelési és helytörténeti témában, zsinórmértéket mutatott erkölcsi kérdésekben, ahogy 1994-ben iskolaszéki elnökként az iskolai nevelésben. A Klubkönyvtárban a gyermekek keresztény életre neveléséről tartott előadásokat, feleségével főszerepet vállalt az „Egészséges életmódra és a családi életre nevelés” program elindításában.

Ennek eredményeként ez tantárgyként az iskolai tantervbe került, valamint a Sapientia Főiskolával együttműködve Gyenesdiáson pedagógusok és védőnők részére képzést szerveztek. Ebben a kérdésben együttműködtek a Nagycsaládosok Országos Egyesületével és tevékenységükkel hozzásegítették Gyenesdiást a Családbarát Önkormányzat cím elnyeréséhez (előző oldali kép tavaly júliusban a cím átadása alkalmából, a Parlamentben készült). Több közösség, tevékenység alapítója, motorja volt, egyházközségi elnökként hatalmas munkát végzett a diási plébánia felújításától a diási templom és harangok felújításáig. Hitéleti közösségeket hozott létre, a család csoportot, általában sokat tett a családokért, ifjúságért, gyermekekért. Rendezvényeket szervezett, népszokások felelevenítésében vett részt, gyermekeknek szervezett programokat, a szilveszteri bulitól a táborokig. Erős oszlopa volt az óbudavári schönstatti családmozgalomnak. Ez az egyesület - Családok a családokért – Jánosról 14 oldalas kiadvánnyal emlékezik meg.
Kenyérkereső foglalkozása, vállalkozása a víz- és csatornaszolgáltatás volt, emellett végezte küldetését, kezdetben hitoktató, majd egyházközségi akadémiát végzett, aztán teológiai egyetemi végzettséget szerzett. 2007-ben állandó diakónussá szentelték, jelentős segítsége volt plébánosunknak a két, illetve három település papi teendői ellátásában.
Vértesaljai János egész életében szolgált, szolgálta a közösségeket, az egyházi és világi jó és helyes kezdeményezéseket.
Közösségeket, családokat, életeket karolt fel, támogatott és segített egy-egy jó szóval és odaadó bíztatással. Utolsó pillanatig életet mentett és szolgált. Nem gondolkozott azon, hogy lehet-e könnyebb utat választani vagy sem. Ő megtette azt, amit sok ember nem tett volna meg közülünk.

De egész életében a tanúságtétel, a szeretet és az önzetlen közösségépítés volt a fő mozgatóelem. A hit embere volt Ő.

Feladatait saját vállalkozási tevékenysége mellett, díjazás nélkül, családja, felesége, gyermekei és „közösségei” segítségével végezte. Köztiszteletben áll egész családjával együtt.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományozta Vértesaljai részére Gyenesdiás közösségi életében kifejtett tevékenységéért, a hitéletben vállalt önzetlen szolgálatáért, az iskolai-, gyermek-, ifjúsági és családi nevelésben kifejtett példaértékű munkájáért.

Magyarfaluprogram Logo