Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

(Adorjánháza, 1948. január 22. -) könyvtárigazgató, ny. polgármester
1966-ban érettségizett a pápai Türr István Gimnáziumban; 1972-73-ban a csöglei művelődési ház és könyvtár vezetője; 1973-1990-ig a vonyarcvashegyi körzeti könyvtár igazgatója. 1990-től 2006-ig Gyenesdiás nagyközség polgármestere.

1990-98, majd 2002-2006 között a Zala Megyei Közgyűlés tagja. Ebben az időben a közgyűlés idegenforgalmi és turisztikai bizottság elnöke, közreműködött a West-Pannon EU Régió Tanácsban és a turizmus bizottságban, továbbá Zala megyét képviselte az Alpok-Adria Munkaközösség II. gazdasági, közlekedési és turizmus bizottságában.

1994-2004 között kezdeményezője volt a Keszthely-Hévíz Kistérségi Társulás létrehozásának, majd annak megalakulását követően 10 éven keresztül töltötte be az elnöki tisztet. 1994-től dolgozott a Balatoni Szövetség elnökségében; 1993-ban részt vett a Balatoni Regionális Fejlesztési Tanács létrehozásában.

Szalóky Jenő kistérségi elnöki tevékenységéhez tartozik a keszthelyi székhellyel létrejött Nyugat-Balaton Turisztikai Térségmarketing Kht. A szervezet megalakulása és működése egyúttal országosan is példaértékűvé vált, hiszen állami feladatokat vállalt át, közhasznú és köztestületi formában. A keszthelyi kistérségi irodában szervezett keretek között tevékenykedhetett a Kistérségi Társulat, a gazdasági kamarák, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a Balatoni Regionális Fejlesztési Részvénytársaság. Ez az iroda a későbbiekben a forrásközpont iroda szerepét vette át. Ennek az irodának a működése biztosítatta, hogy az önkormányzatok, a vállalkozók és vállalkozások, valamint a civil szervezetek egymás közötti párbeszéde szervezett keretek között történt.

Szalóky Jenő közvetlen és személyes munkatevékenységéhez kapcsolódik az országban Gyenesdiás nagyközségben először létrejött Gyenesdiási Turisztikai Egyesület megalakulása. A Turisztikai Egyesület észak-olaszországi és délé-ausztriai példák megismerését követően, teljesen alulról szerveződve vette át a turisztikai tevékenység irányítását a nagyközségben. Ez a civil szervezet egyrészt az államtól, másrészt az önkormányzattól odarendelt pénzeszközök felhasználásával szervezi a Balaton-parti település idegenforgalmi életét. A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület példaértéke kitűnik abból is, hogy modelljét másolva, ma már számos településen jön létre hasonló civil szervezet, ill. az idegenforgalmi-turisztikai felsőoktatásban a turisztikai egyesület fogalmi rendszerét és működésének tulajdonságait tananyagként oktatják.

Szalóky Jenő munkássága hozzájárult Zala megye, a Nyugat-Balaton regionális térség, a keszthelyi kistérség együttműködésének kiépítéséhez, a megye kistérségeinek, településeinek harmonikus fejlesztéséhez, a gazdaság – ezen belül különösen a turizmus – fellendítéséhez.
Jelenleg a Balaton Fejlesztési Tanácsban a közgyűlési elnök állandó helyetteseként vesz részt a BFT döntéshozó testületében.

Magyarfaluprogram Logo