Gyenesdiás Nagyközség Díszpolgára

1955-1975-ig a Kapernaum Evangélikus Üdülő és Szeretetotthon igazgató lelkésze volt. az itt töltött 20 év alatt nem csak a vallási közösséget, de Gyenesdiást is odaadással szolgálta. Nagy részben az ő érdeme a 8 osztályos általános iskola létrejötte (1955.), a község villamosítása – melyek a közreműködése nélkül valószínűleg csak később valósulhattak volna meg.16 évig tanácstag volt, és szinte nem volt nap, amikor valami közösségi probléma megoldásában ne keresték volna.

Jelentős helytörténeti feltáró munkát végzett, házról-házra járva a helyben lakók megkérdezésével. Dokumentumok feltárásával elkészítette Gyenesdiás monográfiáját – amely máig sajnos csak kéziratban létezik. Ez a pótolhatatlan alapmű igen fontos dokumentum a Gyenesdiás történetét kutatóknak. Az önkormányzat anyagi támogatásával megjelent a Gyenesdiási Fürdők története című műve. Megjelent gyűjteménye Istenes magyar népmesékből és Krisztus legendákból, de helyi gyűjtésű adomái is olvashatók voltak folyóiratokban. Gyenesdiáson népdalokat gyűjtött, asszonykórust szervezett. Gyűjtött néprajzi tárgyi emlékeket is, melyből egy kiállítás működött az egykori malom épületében. Ma ez a gyűjtemény a Balatoni Múzeumban látható.

1975 óta sem szakadt el Gyenesdiástól, évről-évre meglátogat bennünket, itt tölti nyarai egy részét.

Magyarfaluprogram Logo