Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Dr. Kardos József (született 1950. Tapolca) jogi egyetemi tanulmányai elvégzése után 1978. januárjában került a közigazgatásba és ott 28 éves munkája során különböző feladatokat látott el. Államigazgatási jogi szakvizsgával rendelkezik, az Önkormányzat 1990-ben történő megalakulása óta Gyenesdiás Nagyközség Polgármesteri Hivatalának jegyzője.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a Tanácsi rendszer megszűnése után önálló Polgármesteri Hivatal létrehozása mellett döntött, megszüntetve a kényszerközösséget Vonyarcvasheggyel és korábban Balatongyörökkel. Teljesen új szervezetet kellett létrehozni annak minden személyi és tárgyi problémáival. Nehezítette a Hivatal munkáját a közösség megszüntetésével járó vagyonmegosztási viták, az elhelyezés megoldásával járó feladatok.
Elmondhatjuk, hogy Gyenesdiás a kezdeti nehézségek után megfelelt az önállóság feltételeinek, és az egyik legdinamikusabban fejlődő település lett Zala megyében.

Az eredmények elérésében komoly érdemei vannak a Hivatal munkájának és annak vezetőjének, aki a kezdettől a mai napig magas színvonalon ellátja jegyzői feladatait.

A Hivatal és ezen belül a jegyző munkáját az eltelt időszakban többször értékelte a Képviselő-testülete, a megállapítások minden esetben elismerésről szóltak. A kezdeti nehézségek után összekovácsolódott egy jó Hivatali apparátus, amelynek jó munkáját mutatja hatósági statisztika is, a határozatok ellen beadott fellebbezések száma és azok másodfokú elbírálása. A felettes szakigazgatási szervek sem jeleztek problémát a Hivatal és a jegyző munkájával kapcsolatban.

Külön kiemelném Dr. Kardos Józsefnek azon fáradhatatlan szervezői munkáját, hogy a kezdetektől fogva hosszú éveken keresztül összetartja és segíti Keszthely környék települései jegyzőinek szakmai munkáját a létrehozott jegyzőklubban.

Tevékenyen részt vesz a különböző megyei és országos szintű közigazgatási, jegyzői szervezetekben.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozta Dr. Kardos József nyugalmazott címzetes főjegyző részére a közigazgatásban kifejtett kimagasló munkájáért, a Gyenesdiási Polgármesteri Hivatal kialakításában, működtetésében és előremutató, tartós szerkezetének megalkotása érdekében végzett tevékenységéért, példaértékű vezetői munkájáért.

Magyarfaluprogram Logo