Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Kovács Árpádné 1990-től vezette és irányította az Étkezde munkáját, ellátta az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési
feladatokat, biztosította a táplálkozástudomány elvárásainak megfelelően az egészséges, korszerű, változatos étkezést.

Vezetése ideje alatt az étkezde többször megújult, korszerű eszközökkel, berendezésekkel gazdagodott. A mára 400-450 óvodás- és iskoláskorú gyermek, szociálisan rászoruló és önkormányzati dolgozó
étkeztetésén felül különböző önkormányzati rendezvényekhez nyújtott – kollektívájával együtt – nélkülözhetetlen segítséget, valamint
turistacsoportok étkeztetésével, ellátásával is igyekezett intézményét gazdaságosabbá tenni.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozta Kovács Árpádné részére, több évtizeden keresztül kifejtett magas színvonalú, példaértékű és eredményes vezetői munkájáért, Gyenesdiás közösségi életében kifejtett önzetlen tevékenységéért.

Magyarfaluprogram Logo