Gyenesdiás Nagyközségért kitüntető cím birtokosa

Nagyon sok sikeres projektet bonyolított le intézményvezetőként, magas színvonalra emelte az óvoda nevelőoktató tevékenységét, a gyenesdiási óvodának országos elismertséget szerzett. Az érdemek közt kiemelendő a „zöld gondolkodás” bevezetése és népszerűsítése, az óvodai „Zöld Hetek programsorozat”, a szülői munkaközösséggel való jó kapcsolat kiépítése, valamint a gyerekbarát akkreditált játszótéri eszközök és a csoportszoba belsők komfortjának emelése. Kitűnő szervezőkéssége mellett a szakmai munka irányítása és fejlesztése is sorra hozta a pályázati sikereket (HEFOP, TÁMOP, TIOP), melynek révén több nevelőpedagógus szakmai továbbképzését is biztosította. Irányítása alatt többször átalakult és bővült az óvoda épülete. Vezetői érdemei közt említendő, hogy az új kihívásoknak is meg tudott felelni, hiszen először a várvölgyi, majd a zalavári óvodával való tagintézményi csatlakozás feladatait is sikeresen megoldotta. Három éve a kisbölcsőde elindításával, majd egy új bölcsőde építési nagy pályázat támogatásával segítette az önkormányzat felvállalásait. Szakmai vezetői munkája így kiteljesedett a komplex nevelési és szociális intézményi integráció vezetésével, és az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokkal. Munkája jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a gyenesdiási óvoda megyei kiemelt és egyben referencia intézmény lett.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete „Gyenesdiás Nagyközségért” kitüntető címet adományozta Skublics Sándorné részére kiváló és példaértékű nevelő – oktató munkájáért, a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda szakmai munkájának magas színvonalra emeléséért, Gyenesdiás nagyközség hírneve növelése érdekében kifejtett tevékenységéért.

Magyarfaluprogram Logo