Nyereményjáték felhívás!

Nyereményjáték felhívás!

Kezdjük időben! – oktatás az okos energiahasznosítás jegyében! 

Jelen kérdőív a Gyenesdiáson élő családok energiatakarékos ismereteit méri fel. A kérdőív kitöltése önkéntes. A leginkább energiatudatos családok között energetikai tanúsítvány felmérést  sorsolunk ki. Erről a nyertest értesítjük.  Köszönjük, hogy Ön is részt vesz  a kérdőív kitöltésben. Projektgazda: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

https://forms.gle/wgqJA645EuzHEtWa9

A kérdőív kitöltése mindössze 3 percet vesz igénybe.
Kitöltési határidő: 2021. december 6. hétfő 
Sok szerencsét! 
A sorsolásról a későbbiekben adunk információt!

Kedves Szépkorúak!

Kedves Szépkorúak!

Az előző években szinte már hagyománnyá vált, hogy minden év novemberének végén, András napkor egy disznótoros ebéd mellett találkozunk azért, hogy közösségünk nevében kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Azonban a tavalyi év után idén sem mindennapi november elé nézünk, a világjárvány átírta életünket. Az Önök tiszteletére szervezett színvonalas rendezvényünket le kellett mondani, hisz az egészségük számunkra a legfontosabb. (Az épülő, modern iskolaépület is még munkaterület, a januári átadásig a legjobb szándék mellett sem is tudnánk itt rendezvényt szervezni Önöknek idén.) Ezért engedjék meg, hogy most csak itt az interneten köszöntsem Önöket, idős lakosainkat!
Szeretném minden 62 év alatti Gyenesdiási nevében is megköszönni mindazt a szeretetet, tapasztalatot, életbölcsességet, amit kaptunk gyermekként, unokaként és dédunokaként. Köszönjük a törődést, a tanítást és azt a mérhetetlen nyugalmat, melyet nap, mint nap tapasztalhatunk.
Kívánom, hogy további életüket szeretet, béke és jó egészség kísérje még sok-sok éven keresztül szerető családjuk körében!

Vigyázunk Önökre! Vigyázzanak Egymásra!


Gál Lajos, polgármester

Főépítész ügyfélfogadásának változása

Főépítész ügyfélfogadásának változása

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Főépítész úr holnap, 2021. november 17-én szerdán -a szokásos délutáni 13:00-16:00 óra HELYETT- délelőtt 9:00-12:00 között tart ügyfélfogadást.


Megértésüket köszönjük!

Gyermekorvost keresünk!

Gyermekorvost keresünk!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet HÁZI GYERMEKORVOS MUNKAKÖR betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: egészségügyi szolgálati jogviszony vagy vállalkozási forma

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A munkavégzés helye: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • gyermek háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár Gyenesdiás,Vonyarcvashegy és Balatongyörök településeken,
 • iskolaegészségügyi orvosi feladatok
 • bölcsődei orvosi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény, illetve külön megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

• egyetemi végzettség a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak megfelelően,
• B kategóriás jogosítvány,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság
• egészségügyi alkalmasság igazolása


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
• Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.

A munkakör betöltésének időpontja: megállapodás alapján (akár azonnal)
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czibor Zoltánné (jegyző) nyújt, a 06-83-312-737-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97).
• Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

 

  

Vízvezeték rekonstrukció a Faludi utcában II. ütem

Vízvezeték rekonstrukció a Faludi utcában II. ütem

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők szíves figyelmét, hogy a Faludi u.-ban vízvezeték rekonstrukció II. üteme készül a házi bekötések cseréjével. A kivitelezés várható időtartama 2021.11.02. – 2021.12. 30.-ig tart. 

A munkavégzés az utca keleti oldalán ideiglenes forgalomkorlátozást okoz. A munkavégzésen kívüli időszakban a munkaterület visszaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes helyreállítással. A kivitelezés során Gyenesdiás érintett területein több alkalommal lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés előtt tájékoztatást adunk a pontos időpontokról. Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését, hiszen a beruházás az Önök érdekében történik.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének IDEIGLENES engedélyezése

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének IDEIGLENES engedélyezése

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete különös tekintettel az elszaporodott kártevőkre ideiglenes jelleggel a település területén 2021. október 28. és 2021. november 30. között az avar és kerti hulladék égetését engedélyezi (kivétel szombat, vasárnap és ünnepnap).

Az égetés szabályai:
- Az égetést 8.00 – 18.00 óra közötti időszakban lehet elvégezni.
- Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
- Az avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
- Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
- Tilos égetni kulturális létesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje és kulturális rendezvények időtartama alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások ideje alatt.
- Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
- Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
- Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
- A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
- Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

Értesítem a település lakosságát, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 29-én (hétfő) 18.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Községháza nagyterme
Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2020-2021. évi tevékenységéről
Előadó: Gál Lajos polgármester

2.) Tájékoztató a település 2021-2022.évi fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Gál Lajos polgármester

A közmeghallgatáson minden résztvevő KÖZÉRDEKŰ kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben. Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös gondjaink megoldását.

Gyenesdiás, 2021. október 25.

 Gál Lajos sk.
polgármester

Vízhiány 2021. október 21-én csütörtökön

Vízhiány 2021. október 21-én csütörtökön

Tájékoztatásul közöljük, hogy a DRV Zrt Vonyarcvashegy, és Gyenesdiás településen 2021. október 21-én csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között
a Vonyarcvashegy 2 x 300 m3-es ivóvíz medence karbantartását végzi.

A karbantartási munka során vízhiány és nyomáscsökkenés az alábbi területeken várható:

Gyenesdiás területén: Kossuth u. északi oldal,  Arany J u., Mandulás u., Mély u., Forrás u., Ibolya u. , Petőfi u.

Az érintett területen az ivóvízellátást a DRV Zrt tartályos ivóvízszállítással biztosítja.
További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs Osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59

Lomtalanítás: 2021. november 8

Lomtalanítás: 2021. november 8

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség esetében a lomtalanítás időpontja 2021. november 8. hétfő.

A lomhulladékot kérjük reggel 6:00 óráig az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

Fontos, hogy a hulladékok rendezett módon kerüljenek kihelyezésre, így vagy kötegelten, vagy zsákokban helyezzék el azokat. Az ömlesztett hulladék nem kerül elszállításra.
Erre nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, és jelezzük, hogy ezen hulladékok a földön maradnak, és társaságunk nem szállítja el!
 
A kihelyezésre kerülő tárgyak esetében jelezni kívánjuk, hogy a hulladékgyűjtő gépjármű méreteit ( hosszúságát) nem haladhatja meg, azok elszállítását nem tudjuk vállalni.
 
Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- állati tetem
- zöldhulladék
- kommunális hulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)
Ruhaneműk, bútorok, 4 darab személyautó gumiabroncs/ porta stb elszállítását társaságunk elvégzi.
Műszaki cikkek ( Tv, hűtő) az önkormányzat külön gyűjtőponton szedi össze a lakosságtól.
 
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat a forgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!
 
Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
ZALAISPA Nonprofit Zrt.

Hullámzó teljesítmény a bajnokságban

Hullámzó teljesítmény a bajnokságban

A megyei 1. osztályban szereplő felnőtt labdarúgó csapatunk 8 forduló után jelenleg 9 ponttal a 10. helyen áll a 14 csapatos bajnokságban.

Hét lejátszott mérkőzésen 15 rúgott és 21 kapott gól szerepel a csapat neve mellett. Utóbbi aggasztó lehet, hiszen ez meccsenkénti 3 kapott gólt jelent, ami amatőr futball ellenére is soknak számít.
Lássuk, hogy hogyan is jött össze ez a 15 rúgott és 21 kapott gól:
• A bajnokság első fordulójában rögtön a legnagyobb esélyes Teskánd otthonába látogatott a Kinizsi, amelynek egy 6-0-ás megérdemelt hazai siker lett a vége.
• A második körben a Nemesapáti együttesét fogadtuk. Ez a mérkőzés egy 3-1-es nyögvenyelős gyenesi sikerrel zárult.
• Majd egy hét szünet után ismét hazai pályán léptek pályára a gyenesdiási labdarúgók és egy magabiztos 3-0-ás Zalalövő elleni győzelemmel örvendeztették meg a kilátogató nézőket.
• Ezt követően Zalakomárba utazott a csapat, ahol egy nagyon parázs mérkőzésen 5-3-as vereséget szenvedtünk. A 6. fordulóban a Szepetnek együttese látogatott Gyenesdiásra.
• Az összecsapás 5-1 lett a Kinizsi javára. A hetedik játéknapon egy andráshidai túra következett, amely 2:1-es vereséggel záródott. A mérkőzés krónikájához hozzá tartozik, hogy rögtön az első félidőben 3 játékosunk is megsérült. Közülük Czafit sérülése bizonyult a legsúlyosabbnak, a következő fél évben nem számíthat rá a csapat.
• Andráshida után Zalaszentgrótra utazott a gyenesi csapat és szaladt bele egy súlyos 6-0-ás vereségbe. Három győzelem és 4 vereség tehát az eddigi mérleg.

Érdekesség, hogy hazai pályán eddig hibátlan, vagyis összes mérkőzését megnyerte a csapat, míg idegenben még pontot sem szerzett.
Ami a gólokat illeti eddig 8 játékos is betalált az ellenfelek kapujába az alábbi elosztásban: Ács és Tarnóczai 3-3 gólosak, Cséri, Pálfi és Czafit 2, míg Szőcze, Helter és Hegyi neve mellett 1 gól szerepel.

Az ősz hátralevő részében a Kinizsinek lehetősége nyílik feljebb jutni a tabellán két okból is. Egyrészt jelenleg még nincsenek nagy pontkülönbségek a csapatok között. Másrészről több olyan ellenféllel mérkőzik meg a Kinizsi, akik néhány pontnyi távolságban helyezkednek el tőlük a tabellán.

A cél tehát adott: megnyerni a hátra lévő mérkőzéseket, ezzel pótolva az eddig elhullajtott pontokat, és minél előkelőbb helyen zárni a félszezont!

Várunk minden kedves Gyenesdiás szurkolót az őszi hajrában!

Hajrá Gyenes! Hajrá Kinizsi!

Hirdetmény Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv módosításáról

Felhívás szociális célú tűzifa támogatására

Felhívás szociális célú tűzifa támogatására

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 10/2020. (IX.30.) rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló személyek számára.

A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

 Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Támogatásban részesül az a szociálisan rászorult személy, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladj meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 375%-át, (106.875 Ft-ot), egyedülélő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 475%-át (135.375 Ft-ot).

Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon

2021. október 1. napjától – 2021. október 31. napjáig

lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában.

A kérelem letölthető Szociális tűzifa támogatás (gyenesdias.hu) weboldalról, vagy személyesen kérhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodájában.

A támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni.
Az érdeklődők a pályázatról bővebb felvilágosítást a 06-83/312-734/214-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban kaphatnak.

Pályázati felhívás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi forduló

Pályázati felhívás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi forduló

Benyújtási határidő: 2021. november 5.

 

Pályázati felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvételének támogatására.

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. (péntek) 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalnál (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás, a kötelező mellékletek, a pályázati űrlap valamint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat 2021. október 5. napjától megtekinthető: Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) hirdetőtábláján, valamint a www.gyenesdias.hu weboldalon.

 


 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Bursa szabályzat
Pályázati felhívás "A" 2022.
Pályázati felhívás "B" 2022.
Minta pályázati űrlap "A" 2022.
Minta pályázati űrlap "B" 2022.
Jövedelemnyilatkozat
Nyilatkozat nem rendszeres jövedelemről
Nyilatkozat munkanélküliségről
  Átvételi elismervény
   

Manófüvek Gyógynövényes Családmesék

Manófüvek Gyógynövényes Családmesék

Wágenhoferné Pohl Magdolna kötetének bemutatója és műsoros est
2021. szeptember 24. 18:00 Községháza

 

Ligetplex Magyar Filmnapok Gyenesdiáson

Ligetplex Magyar Filmnapok Gyenesdiáson

Filmbemutatók és közönségtalálkozók

2021. augusztus 23.  18:00 "A feleségem története" c. magyar film vetítése, majd online beszélgetés Enyedi Ildikóval- a film rendezőjével

 

Traccspartik a Községházán

Traccspartik a Községházán

Őszinte, vidám és interaktív beszélgetések közismert művészekkel

 

 

Csodaszarvas Családi Nap a Természet Házában

Csodaszarvas Családi Nap a Természet Házában

2021. szeptember 18. szombat

 

Szüreti Vigasság

Szüreti Vigasság

2021. szeptember 4. szombat

 

X. Gyenesdiási Burgonyanap és Burgonyás ételek főzőversenye

X. Gyenesdiási Burgonyanap és Burgonyás ételek főzőversenye

2021. szeptember 18. szombat Piactér és Kárpáti Korzó

 

Főzőverseny felhívás

Hirdetmény partnerségi egyeztetési eljárás megindításáról

Hirdetmény partnerségi egyeztetési eljárás megindításáról

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az 58/2021.(VI.13.) számú határozatában úgy döntött, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközöket módosítja, döntését Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2021.(VI.29.) számú határozatával jóváhagyta. 

A partnerségi egyeztetési eljárás keretén belül az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett módosítás:
1.) A Gyenesdiás 1884/4, 1884/8, 1888 és 1889/45 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
2.) Az 1.) pont szerinti ingatlanok vonatkozásában a településrendezési eszközöket úgy módosítja, hogy hatályos településrendezési eszközök szerinti K-gy,sp,lovas (különleges terület) helyett Gksz-2 övezet alakuljon ki, ezzel új, beépítésre szánt területet jelöl ki.
3.) A településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében folytatja le.
A településrendezési eszközök módosításának tervezete megtekinthető Gyenesdiás honlapján (www.gyenesdias.hu), valamint a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 3. irodájában
Észrevételek, javaslatok benyújtásának módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet előírásainak megfelelően az érintett partner a javaslatát, véleményét indoklással, természetes személy esetén neve és címe megadásával, papír alapon vagy elektronikus formában, aláírással ellátva, személyes beadással, postai úton vagy elektronikus levélben megküldve (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) nyújtja be.
A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a) gyenesdiási lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek;
b) gyenesdiási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;
c) gyenesdiási székhelyű aktív tevékenységet kifejtő civil szervezet;
d) Gyenesdiáson működő elismert egyház.

A tárggyal kapcsolatos írásbeli észrevételek, javaslatok beérkezésének határideje:
2021. szeptember 9. 16.00 óra

Gyenesdiás, 2021. szeptember 1.

 

Településrendezési eszközök módosításának tervezete 

Mobil Kormányablak Gyenesdiáson

Mobil Kormányablak Gyenesdiáson

Időpont: 2021. szeptember 7. kedd 8:45-9:45.

A mobilizált kormányablakokban - többek között - az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
- útlevél igénylése
- ügyfélkapu regisztráció

Diási Históriás Napok

Diási Históriás Napok

2021. augusztus 19-20.

Diási Történelmi Emlékpark

 

Festetics Vágta 2021

Festetics Vágta 2021

2021. augusztus 22. vasárnap Faludi-sík.

Részletek...

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet községgazda munkakör betöltésére

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet községgazda munkakör betöltésére

Főbb feladatok: községgazdálkodási feladatok irányítása, készletbeszerzés, önkormányzati intézmények karbantartásának irányítása, önkormányzati rendezvények lebonyolításában való részvétel.

Foglalkoztatás: Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony

Bérezés: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány

Pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- jó kommunikációs és szervező készség
- szakmai tapasztalat
- helyismeret

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikusan, cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázatok beadási határideje: 2021. augusztus 16. 12.00 óra

Stihl Nemzetklözi Fafaragó Vernyen a Kárpáti Korzón 2021. aug. 11-14.

Korzó Estek 2021. aug. 12-14. Kárpáti korzó

Art Udvar Gyenesdiáson

Art Udvar Gyenesdiáson

2021. július 21-augusztus 11. szerdánként 20 órakor

 

Gyenesdiás 2021-ben is megőrizte duplán ötcsillagos strandminősítéseit

Gyenesdiás 2021-ben is megőrizte duplán ötcsillagos strandminősítéseit

A többszörösen díjnyertes Diási Játékstrand és sokak által kedves természetközeli Gyenesi Lidóstrand az idei évben is az élbolyban végzett a 43 pályázó strand közül!

A tavalyi évben a járványügyi szempontból legjobban felkészült Diási Játékstrand az idei évben is
- változatlan jegyárakkal,
- hatalmas, ingyenes parkolókkal és árnyékos zöldfelületekkel,
- változatos gyermek- és családbarát programokkal, valamint
- zöld szolgáltatásokkal várja vendégeit.


Gyenesdiás... ahol a napsütés már csak ráadás!

Fénykép balról jobbra: Samu Zoltán-strandigazgató, Dancsé Toman Katalin-strandvezető, Lóki-Gróf Alexandra-strandvezető, Gál Lajos-polgármester

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén ISMÉT földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2021. július 13. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. július 14-15. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Gyenesdiási Bornapok

Gyenesdiási Bornapok

Gyenesdiás, Kárpáti Korzó 2021. július. 15-17.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati (iparterületi) ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati (iparterületi) ingatlan értékesítésére

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 10. § (3) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 10. § (3) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

2. Pályázat célja: 1889/41 hrsz-ú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan jellemzői:
Hrsz: 1889/41 Terület:  3070 m2 Megnevezés: beépítetlen terület

Az ingatlan Gyenesdiás észak-nyugati részén fekszik, az újonnan kialakított iparterületen, közvetlen környezetükben beépítetlen területek, kereskedelmi és ipari ingatlanok találhatók. Az ingatlan közművesítetlen, közművesítése folyamatban van.
Az ingatlan Gksz-2 övezetben találhatóak, az övezet előírásai:
a) Elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi szintű, kereskedelmi, szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál. Vendéglátó egység egy telken önállóan nem létesíthető, csak egyéb gazdasági tevékenység kiegészítéseként.
b) minimálisan kialakítható telekméret 1500 m2, minimális utcafronti telekszélesség 22,0 m.
c) Az övezet beépítési módja szabadon álló.
d) A telek legnagyobb beépítettsége 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke: 35% lehet.
e) Beépítési paraméterek:
ea) előkert nagysága legalább 12,0 m. Az övezet előkertjében - saroktelek esetén legalább egyik utca mentén – fásított parkoló alakítandó ki.
eb) oldalkert nagysága 5,0 m, lakótelekkel határos oldalon az oldalkert 12,0 m.
ec) hátsókert nagysága legalább 6,0 m.
f) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 9,5 m.
g) Az övezetben a terven jelölt kötelező fásítást el kell végezni a használatbavételi engedély kiadásáig.

5. Az ingatlan kikiáltási ára:
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 6.000,-Ft/m2 + Áfa

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Személyesen benyújtható az önkormányzati hivatalban, illetve elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.


7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását
- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról
- a pályázó rövid tervét az ingatlan további hasznosításától (a vállalkozás működési területe, tervez-e épületet építeni az adott területre, annak ideje, telephely működésének kezdete).

8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. július 20. (kedd) 12 óra 00 perc.
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

9. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 45 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 45 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

10. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban Nánássy Árpád az 516-002 számon lehet.

11. A pályázatok elbírálása: A beadási határidő lejártát követő első testületi ülésen.

12. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.


Gyenesdiás, 2021. július 6.


Gál Lajos sk. polgármester

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2021. június 21-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2021. június 22-23.


Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség újra 2021. július 1-től!

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség újra 2021. július 1-től!

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!
A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletének módosításáról döntött a 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletével.

A Korm. rendelet szerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.


A fenti rendelkezések alapján 2021. július 1-jétől adókötelezettség terheli azt az idegenforgalmi adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót be kell szednie és befizetnie, valamint be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az idegenforgalmi adót az OTP Banknál vezetett 11749039-15435848-03090000 számú bankszámlaszámra lehet befizetni. 


Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

Aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok 2021-ben

Aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok 2021-ben

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Közlekedésfejlesztési feladatinak támogatása által az alább felsorolt utcákban aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok kezdődnek 2021. június 1-től.

József Attila utca, Homoki utca, Darnay utca és József Attila utca kereszteződése, Hajnal utca, Mandulás utca, Csokonai utca I. ütem, Paulini köz, Toldi utca, Fenyő utca, Pilikáni köz, Felső utca, Katica köz, Dobó köz, Blaha L. utca, Nyírfa utca, Erdőalja köz, Gebauer utca.

További aszfaltozási munkálatok várhatók a Harmat utcában és Kárpáti utcában is, melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz.

A felújítási munkák során jelentkező esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Nyári önkormányzati gyermekfelügyelet 2021.

Nyári önkormányzati gyermekfelügyelet 2021.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2021. június 21-től 2021. július 30-ig nyári napközbeni gyermekfelügyeletet biztosít azoknak a gyenesdiási lakcímmel rendelkező általános iskolás gyermekeknek, akiknek a szülei nem tudják megoldani a felügyeletüket.

A felügyeleten csak egészséges gyermek vehet részt.

Helyszín: Természet Háza Látogatóközpont (8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.)

A nyári napközbeni gyermekfelügyeletet az alábbiakban a honlapról letölthető, vagy a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivataltól a 06 (83) 312-737/214 telefonszámon lehet igényelni.

A felügyelet minden nap 8 00 -16 00 -ig tart.

A felügyelet időtartama alatt napi egyszeri ebéd térítés ellenében Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéjében vehető igénybe.

Az aláírt kérelmet személyesen a Hivatal 12. irodájában Rajkiné Pintér Judit ügyintéző részére kell leadni vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell megküldeni.

A nyári táborba való felvétel - a még be nem töltött helyek erejéig - a jelentkezési lapok visszaérkezésének sorrendjében történik.

Jelentkeztési határidő: 2021. június 17. 16:00

Információt az alábbi elérhetőségeken kaphat: Rajkiné Pintér Judit igazgatási ügyintéző 06 (83) 312-737/214 mellék, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

JELENTKEZÉSI LAP nyári gyermekfelügyelet igénybevételéhez

XII. Gyenesdiási Keszeg Party

XII. Gyenesdiási Keszeg Party

Ismét megrendezésre kerül 2021. július 4-én vasárnap a Gyenesdiási Keszeg Party és Halászléfőző verseny. Részletek a plakáton, a főzőverseny felhívása -a plakát alatt- a csatolt mellékletben olvasható.  Várjuk vendégeinket szeretettel!

 

XII. Gyenesdiási Keszeg Party Főzőverseny felhívás

Lakossági online fórum helyi építési szabályzat módosítása tárgyában

Lakossági online fórum helyi építési szabályzat módosítása tárgyában

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2019. (VI.18) számú és a 8/2020. (II.13.) számú határozataiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – helyi építési szabályának és szabályozási tervének (továbbiakban: HÉSZ) és településszerkezeti tervének - módosítását a 314/2012 (XI.9.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kr.) eljárási rendje szerint, teljes eljárással.

A településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:

1. Erzsébet köz keleti végét érintő szabályozási környezet felülvizsgálata
2. Faludi köz északi szabályozási felülvizsgálata
3. Hunyadi köz telkeinek keleti végét érintő korlátozás törlése
4. 1336/11 hrsz-ú telken kiszabályozott zöldterület áthelyezése
5. 1927/3 és 1925 hrsz-ú telkeket érintő közterület szabályozás
felülvizsgálata, új út nyomvonal kijelölése az érintett telkektől déli
irányban
6. Palkó Sándor sétány – Kossuth Lajos utca – Hunyadi János utca által
lehatárolt tömbbelsőben új Vt (Vt-9) övezet kijelölése
7. Szabályozási szélesség felülvizsgálata a 71. sz. főút nyomvonalán
8. Utak szabályozási felülvizsgálata 8 helyszínen a telekalakítási változások
figyelembevételével
9. 362 hrsz-ú ingatlant érintő gyalogút, valamint a környező lakóterület
közúti felülvizsgálata és telekalakítási javaslatának elkészítése
10. 1391, 1392/1 /3 hrsz-ú temető szabályozási környezetének
felülvizsgálata
11. Cseresznyés utca – Fenyves utca csomópontban közúthatár korrekció
12. A 714/14 hrsz- ú ingatlan övezeti átsorolása annak érdekében, hogy a
minimálisan kialakítható teleknagyság 500 m2 legyen, beépíthetőség
30%.
13. A Kerékpáros pihenő mellett, a kerékpárút és vasút között kialakuló tömb
szabályozási felülvizsgálata
14. A Szoroshadi úti tömb északi javasolt telkeinek közúti megközelítés
biztosítása

A településrendezési eszközök módosításának véleményezési tervdokumentációja az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthető meg.

A véleményezési eljárást Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017.(III.22.) számú rendelete, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (b) bekezdése alapján elektronikus úton bonyolítjuk le.

Kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételeiket 8 napon belül elektronikus úton tegyék meg az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérjük, észrevételeikkel tiszteljék meg az elektronikus úton lebonyolított lakossági fórumot!


Gyenesdiás, 2021. május 20.


Gál Lajos

 

Helyi építési szabályzat módosítása 1. rész
Helyi építési szabályzat módosítása 2. rész

Strandigazolványok érvényesítése 2021. évben

Strandigazolványok érvényesítése 2021. évben

A strandigazolványok érvényesítése és kiváltása a Polgármesteri Hivatalban történik június 3. (csütörtök) 9:00 órától csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig).

A strandigazolványok érvényesítése és kiváltása az Önkormányzati Hivatalban történik június 4-től 2021. július 31-ig csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig). Az érvényesítés/kiváltás a földszinti ügyfélfogadó pultnál fog történni.

Egyszerre csak egy fő tartózkodhat a hivatal épületében. Szájmaszk használata kötelező! Valamint mindenkit nyomatékosan szeretnénk megkérni, hogy egy háztartásból csak egy
fő jöjjön intézni a strandigazolványokat. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

Új strandigazolvány kiváltáshoz egy évnél nem régebbi fénykép és lakcímkártya szükséges. A regisztrációs díj felnőtt számára 1000 Ft,- gyermek számára 500 Ft,-. Az igazolványokkal való visszaélést a hivatal szigorúan
ellenőrzi és szankcionálja. Az igazolvány névre szóló és nem átruházható. Jogtalan használat esetén az igazolvány egy naptári évre bevonásra kerül.

Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz négy családtag részére válthatnak ki strandbérletet, ha befizeti a helyi adót és a fürdőegyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi tagdíj befizetéséről szóló igazolás, valamint a személyi igazolvány bemutatásával tudják a strandigazolványt kiváltani. A harmadik és minden további kiskorú gyermek mentesül a strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. május 19.-én kiadott útmutatója alapján strandjaink védettségi igazolvány nélkül látogathatóak!

Várunk minden kedves fürdőző vendéget!

Rendkívüli pályázati felhívás az I. Balatoni Hal és Termelői Piac VIII. számú faházának bérletére!

Rendkívüli pályázati felhívás az I. Balatoni Hal és Termelői Piac VIII. számú faházának bérletére!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata rendkívüli pályázati felhívás keretében pályázatot hirdet a 728/60. hrsz alatt  található 1500 m2 „Beépítetlen területen kialakított I. Balatoni Hal- és Termelői  Piac/Gyenesdiási Piac- és Rendezvénytéren  található VIII. számú kereskedelmi egység, faház bérletére.

📌 A bérleti jogviszony időtartama: 2021. 06.01-12.31.
📌 Az üzlet típusa: melegkonyhás vendéglátóüzlet
📌 Kötelező nyitvatartás:
2021.június 1 – június 13: szombat-vasárnap 10:00-21:00
2021. június 14 – augusztus 29: hétfő-péntek 16:00-21:00 és szombat-vasárnap 10:00-21:00
2021. augusztus 30 – szeptember 19: szombat-vasárnap 10:00-21:00
Kiemelt települési rendezvények alkalmával: annak napi szintű kezdetéstől befejezéséig.
📌 A pályázat beadási határideje: 2021. május 25. kedd 12:00 óra.
📌 A pályázatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várjuk.
📌 A pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, az üzlet működtetésére vonatkozó elképzeléseket, az üzletben árusítani kívánt termék megnevezését.

2021. január 1. napjától hatályos, idegenforgalmi adót érintő szabályokról

2021. január 1. napjától hatályos, idegenforgalmi adót érintő szabályokról

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!
Ezen adónemnél átmenetileg meghosszabbításra került a tavalyi „kedvezmény”.


A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII.29.) Korm.rendeletével módosította a 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz!!!

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

További segítség az alábbi elérhetőségeken található:
Idegenforgalmi Adó (IFA) (gyenesdias.hu)

Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók figyelmét arra is, hogy már az ismert NTAK regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség FÜGGETLEN a helyi idegenforgalmi adózással kapcsolatos teendőktől és határidőktől!!
Az NTAK felé történő adatszolgáltatással párhuzamosan a korábbi években megszokott módon továbbra is kötelező a papíralapú vendégkönyv vezetése, valamint az idegenforgalmi adó bevallása a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a helyi adókról szóló 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján.


A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 194/2021. (IV.26.) számú kormányrendelet alapján:

 • szálláshelyen csak koronavírus elleni védettséget igazoló kártya bemutatásával fogadható vendég!!! A védettségi kártya önmagában nem elég, szükséges a személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy útiokmány bemutatása is!!!
 • A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.
 •  Más államokkal kötött szerződés alapján elfogadott védettségi igazolással rendelkezők is fogadhatók a szálláshelyen.
 • A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles megtagadni a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
 • A szálláshelyen a rendeletben foglalt szabályok alapján vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.
 • A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a védelmi intézkedések betartásának megszegéséről tudomást szerez 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja
 • Üzleti célú vendégek változatlanul igénybe vehetik a szálláshelyeket védettségi igazolvány nélkül a korábbi rendelkezéseknek megfelelően. 

 


 

Nyereményjáték felhívás!

Nyereményjáték felhívás!

Kezdjük időben! – oktatás az okos energiahasznosítás jegyében! 

Jelen kérdőív a Gyenesdiáson élő családok energiatakarékos ismereteit méri fel. A kérdőív kitöltése önkéntes. A leginkább energiatudatos családok között energetikai tanúsítvány felmérést  sorsolunk ki. Erről a nyertest értesítjük.  Köszönjük, hogy Ön is részt vesz  a kérdőív kitöltésben. Projektgazda: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

https://forms.gle/wgqJA645EuzHEtWa9

A kérdőív kitöltése mindössze 3 percet vesz igénybe.
Kitöltési határidő: 2021. december 6. hétfő 
Sok szerencsét! 
A sorsolásról a későbbiekben adunk információt!

Kedves Szépkorúak!

Kedves Szépkorúak!

Az előző években szinte már hagyománnyá vált, hogy minden év novemberének végén, András napkor egy disznótoros ebéd mellett találkozunk azért, hogy közösségünk nevében kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket.

Azonban a tavalyi év után idén sem mindennapi november elé nézünk, a világjárvány átírta életünket. Az Önök tiszteletére szervezett színvonalas rendezvényünket le kellett mondani, hisz az egészségük számunkra a legfontosabb. (Az épülő, modern iskolaépület is még munkaterület, a januári átadásig a legjobb szándék mellett sem is tudnánk itt rendezvényt szervezni Önöknek idén.) Ezért engedjék meg, hogy most csak itt az interneten köszöntsem Önöket, idős lakosainkat!
Szeretném minden 62 év alatti Gyenesdiási nevében is megköszönni mindazt a szeretetet, tapasztalatot, életbölcsességet, amit kaptunk gyermekként, unokaként és dédunokaként. Köszönjük a törődést, a tanítást és azt a mérhetetlen nyugalmat, melyet nap, mint nap tapasztalhatunk.
Kívánom, hogy további életüket szeretet, béke és jó egészség kísérje még sok-sok éven keresztül szerető családjuk körében!

Vigyázunk Önökre! Vigyázzanak Egymásra!


Gál Lajos, polgármester

Főépítész ügyfélfogadásának változása

Főépítész ügyfélfogadásának változása

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Főépítész úr holnap, 2021. november 17-én szerdán -a szokásos délutáni 13:00-16:00 óra HELYETT- délelőtt 9:00-12:00 között tart ügyfélfogadást.


Megértésüket köszönjük!

Gyermekorvost keresünk!

Gyermekorvost keresünk!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet HÁZI GYERMEKORVOS MUNKAKÖR betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: egészségügyi szolgálati jogviszony vagy vállalkozási forma

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A munkavégzés helye: Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • gyermek háziorvosi körzet ellátása, mely területi ellátási kötelezettséggel jár Gyenesdiás,Vonyarcvashegy és Balatongyörök településeken,
 • iskolaegészségügyi orvosi feladatok
 • bölcsődei orvosi feladatok.

Illetmény és juttatások:

Vállalkozási formában történő ellátás esetén a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Kormányrendelet alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyól szóló 2020. évi C. törvény, illetve külön megállapodás alapján.

Pályázati feltételek:

• egyetemi végzettség a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.(X.20.) EszCSM rendelet előírásainak megfelelően,
• B kategóriás jogosítvány,
• büntetlen előélet,
• Magyar Orvosi Kamarai Tagság
• egészségügyi alkalmasság igazolása


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tartalmazó tanúsító okiratok másolata,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati bizottság véleményezése, valamint a Képviselő-testület tárgyalása során Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és elbírálásra),
• Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, (vállalkozói, vagy eü. szolgálati munkaviszony)
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek.

A munkakör betöltésének időpontja: megállapodás alapján (akár azonnal)
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czibor Zoltánné (jegyző) nyújt, a 06-83-312-737-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97).
• Elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.

 

  

Vízvezeték rekonstrukció a Faludi utcában II. ütem

Vízvezeték rekonstrukció a Faludi utcában II. ütem

Felhívjuk a Gyenesdiási lakosok, üdülők szíves figyelmét, hogy a Faludi u.-ban vízvezeték rekonstrukció II. üteme készül a házi bekötések cseréjével. A kivitelezés várható időtartama 2021.11.02. – 2021.12. 30.-ig tart. 

A munkavégzés az utca keleti oldalán ideiglenes forgalomkorlátozást okoz. A munkavégzésen kívüli időszakban a munkaterület visszaadásra kerül a forgalomnak, ideiglenes helyreállítással. A kivitelezés során Gyenesdiás érintett területein több alkalommal lesz vízhiány és nyomáscsökkenés, amelyekről a munkavégzés előtt tájékoztatást adunk a pontos időpontokról. Kérjük a lakosság szíves türelmét és megértését, hiszen a beruházás az Önök érdekében történik.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének IDEIGLENES engedélyezése

Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének IDEIGLENES engedélyezése

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete különös tekintettel az elszaporodott kártevőkre ideiglenes jelleggel a település területén 2021. október 28. és 2021. november 30. között az avar és kerti hulladék égetését engedélyezi (kivétel szombat, vasárnap és ünnepnap).

Az égetés szabályai:
- Az égetést 8.00 – 18.00 óra közötti időszakban lehet elvégezni.
- Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.
- Az avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
- Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén.
- Tilos égetni kulturális létesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje és kulturális rendezvények időtartama alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres körzetében az egyházi szertartások ideje alatt.
- Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
- Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.
- Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
- A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.
- Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

Értesítem a település lakosságát, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 29-én (hétfő) 18.00 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Községháza nagyterme
Gyenesdiás, Kossuth L.u.97.

Napirendi pontok:
1.) Beszámoló az Önkormányzat 2020-2021. évi tevékenységéről
Előadó: Gál Lajos polgármester

2.) Tájékoztató a település 2021-2022.évi fejlesztési elképzeléseiről
Előadó: Gál Lajos polgármester

A közmeghallgatáson minden résztvevő KÖZÉRDEKŰ kérdést és javaslatot tehet bármely témakörben. Kérjük, hogy tevékeny részvételükkel segítsék elő közös gondjaink megoldását.

Gyenesdiás, 2021. október 25.

 Gál Lajos sk.
polgármester

Vízhiány 2021. október 21-én csütörtökön

Vízhiány 2021. október 21-én csütörtökön

Tájékoztatásul közöljük, hogy a DRV Zrt Vonyarcvashegy, és Gyenesdiás településen 2021. október 21-én csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között
a Vonyarcvashegy 2 x 300 m3-es ivóvíz medence karbantartását végzi.

A karbantartási munka során vízhiány és nyomáscsökkenés az alábbi területeken várható:

Gyenesdiás területén: Kossuth u. északi oldal,  Arany J u., Mandulás u., Mély u., Forrás u., Ibolya u. , Petőfi u.

Az érintett területen az ivóvízellátást a DRV Zrt tartályos ivóvízszállítással biztosítja.
További információ a Hibafelvevő szolgálatnál kérhető a DRV INFO Vonalon, a 06 80 240 240-es telefonszám 1-es menüpontjának hívásával.

A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Igazgatási és Kommunikációs Osztály
8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf. 59

Lomtalanítás: 2021. november 8

Lomtalanítás: 2021. november 8

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség esetében a lomtalanítás időpontja 2021. november 8. hétfő.

A lomhulladékot kérjük reggel 6:00 óráig az ingatlan elé kihelyezni szíveskedjenek.

Fontos, hogy a hulladékok rendezett módon kerüljenek kihelyezésre, így vagy kötegelten, vagy zsákokban helyezzék el azokat. Az ömlesztett hulladék nem kerül elszállításra.
Erre nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, és jelezzük, hogy ezen hulladékok a földön maradnak, és társaságunk nem szállítja el!
 
A kihelyezésre kerülő tárgyak esetében jelezni kívánjuk, hogy a hulladékgyűjtő gépjármű méreteit ( hosszúságát) nem haladhatja meg, azok elszállítását nem tudjuk vállalni.
 
Nem helyezhetők ki a következő anyagok:
- építési törmelék
- állati tetem
- zöldhulladék
- kommunális hulladék
- veszélyes hulladék
(akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.)
Ruhaneműk, bútorok, 4 darab személyautó gumiabroncs/ porta stb elszállítását társaságunk elvégzi.
Műszaki cikkek ( Tv, hűtő) az önkormányzat külön gyűjtőponton szedi össze a lakosságtól.
 
Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat a forgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!
 
Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:
ZALAISPA Nonprofit Zrt.

Hullámzó teljesítmény a bajnokságban

Hullámzó teljesítmény a bajnokságban

A megyei 1. osztályban szereplő felnőtt labdarúgó csapatunk 8 forduló után jelenleg 9 ponttal a 10. helyen áll a 14 csapatos bajnokságban.

Hét lejátszott mérkőzésen 15 rúgott és 21 kapott gól szerepel a csapat neve mellett. Utóbbi aggasztó lehet, hiszen ez meccsenkénti 3 kapott gólt jelent, ami amatőr futball ellenére is soknak számít.
Lássuk, hogy hogyan is jött össze ez a 15 rúgott és 21 kapott gól:
• A bajnokság első fordulójában rögtön a legnagyobb esélyes Teskánd otthonába látogatott a Kinizsi, amelynek egy 6-0-ás megérdemelt hazai siker lett a vége.
• A második körben a Nemesapáti együttesét fogadtuk. Ez a mérkőzés egy 3-1-es nyögvenyelős gyenesi sikerrel zárult.
• Majd egy hét szünet után ismét hazai pályán léptek pályára a gyenesdiási labdarúgók és egy magabiztos 3-0-ás Zalalövő elleni győzelemmel örvendeztették meg a kilátogató nézőket.
• Ezt követően Zalakomárba utazott a csapat, ahol egy nagyon parázs mérkőzésen 5-3-as vereséget szenvedtünk. A 6. fordulóban a Szepetnek együttese látogatott Gyenesdiásra.
• Az összecsapás 5-1 lett a Kinizsi javára. A hetedik játéknapon egy andráshidai túra következett, amely 2:1-es vereséggel záródott. A mérkőzés krónikájához hozzá tartozik, hogy rögtön az első félidőben 3 játékosunk is megsérült. Közülük Czafit sérülése bizonyult a legsúlyosabbnak, a következő fél évben nem számíthat rá a csapat.
• Andráshida után Zalaszentgrótra utazott a gyenesi csapat és szaladt bele egy súlyos 6-0-ás vereségbe. Három győzelem és 4 vereség tehát az eddigi mérleg.

Érdekesség, hogy hazai pályán eddig hibátlan, vagyis összes mérkőzését megnyerte a csapat, míg idegenben még pontot sem szerzett.
Ami a gólokat illeti eddig 8 játékos is betalált az ellenfelek kapujába az alábbi elosztásban: Ács és Tarnóczai 3-3 gólosak, Cséri, Pálfi és Czafit 2, míg Szőcze, Helter és Hegyi neve mellett 1 gól szerepel.

Az ősz hátralevő részében a Kinizsinek lehetősége nyílik feljebb jutni a tabellán két okból is. Egyrészt jelenleg még nincsenek nagy pontkülönbségek a csapatok között. Másrészről több olyan ellenféllel mérkőzik meg a Kinizsi, akik néhány pontnyi távolságban helyezkednek el tőlük a tabellán.

A cél tehát adott: megnyerni a hátra lévő mérkőzéseket, ezzel pótolva az eddig elhullajtott pontokat, és minél előkelőbb helyen zárni a félszezont!

Várunk minden kedves Gyenesdiás szurkolót az őszi hajrában!

Hajrá Gyenes! Hajrá Kinizsi!

Hirdetmény Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv módosításáról

Felhívás szociális célú tűzifa támogatására

Felhívás szociális célú tűzifa támogatására

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata a 10/2020. (IX.30.) rendelete alapján vissza nem térítendő természetbeni támogatásként idén is biztosít tűzifát a szociálisan rászoruló személyek számára.

A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

 Az önkormányzat a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 

Támogatásban részesül az a szociálisan rászorult személy, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladj meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 375%-át, (106.875 Ft-ot), egyedülélő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 475%-át (135.375 Ft-ot).

Az ellátás iránti kérelmeket írásban, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon

2021. október 1. napjától – 2021. október 31. napjáig

lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájában.

A kérelem letölthető Szociális tűzifa támogatás (gyenesdias.hu) weboldalról, vagy személyesen kérhető a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodájában.

A támogatásra történő jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele egy háztartásban élők személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, a szükséges igazolásokat mellékelni.
Az érdeklődők a pályázatról bővebb felvilágosítást a 06-83/312-734/214-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban kaphatnak.

Pályázati felhívás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi forduló

Pályázati felhívás: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2022. évi forduló

Benyújtási határidő: 2021. november 5.

 

Pályázati felhívás Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2022. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára a felsőoktatásban való részvételének támogatására.

A pályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Az ”A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A ”B” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. (A jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik felsőoktatási intézményben történő tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.)

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5. (péntek) 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel ellátva a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalnál (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) kell benyújtani személyesen vagy postai úton.

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás, a kötelező mellékletek, a pályázati űrlap valamint Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjairól szóló szabályzat 2021. október 5. napjától megtekinthető: Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.) hirdetőtábláján, valamint a www.gyenesdias.hu weboldalon.

 


 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Bursa szabályzat
Pályázati felhívás "A" 2022.
Pályázati felhívás "B" 2022.
Minta pályázati űrlap "A" 2022.
Minta pályázati űrlap "B" 2022.
Jövedelemnyilatkozat
Nyilatkozat nem rendszeres jövedelemről
Nyilatkozat munkanélküliségről
  Átvételi elismervény
   

Manófüvek Gyógynövényes Családmesék

Manófüvek Gyógynövényes Családmesék

Wágenhoferné Pohl Magdolna kötetének bemutatója és műsoros est
2021. szeptember 24. 18:00 Községháza

 

Ligetplex Magyar Filmnapok Gyenesdiáson

Ligetplex Magyar Filmnapok Gyenesdiáson

Filmbemutatók és közönségtalálkozók

2021. augusztus 23.  18:00 "A feleségem története" c. magyar film vetítése, majd online beszélgetés Enyedi Ildikóval- a film rendezőjével

 

Traccspartik a Községházán

Traccspartik a Községházán

Őszinte, vidám és interaktív beszélgetések közismert művészekkel

 

 

Csodaszarvas Családi Nap a Természet Házában

Csodaszarvas Családi Nap a Természet Házában

2021. szeptember 18. szombat

 

Szüreti Vigasság

Szüreti Vigasság

2021. szeptember 4. szombat

 

X. Gyenesdiási Burgonyanap és Burgonyás ételek főzőversenye

X. Gyenesdiási Burgonyanap és Burgonyás ételek főzőversenye

2021. szeptember 18. szombat Piactér és Kárpáti Korzó

 

Főzőverseny felhívás

Hirdetmény partnerségi egyeztetési eljárás megindításáról

Hirdetmény partnerségi egyeztetési eljárás megindításáról

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az 58/2021.(VI.13.) számú határozatában úgy döntött, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközöket módosítja, döntését Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2021.(VI.29.) számú határozatával jóváhagyta. 

A partnerségi egyeztetési eljárás keretén belül az alábbi tájékoztatást adom:

A tervezett módosítás:
1.) A Gyenesdiás 1884/4, 1884/8, 1888 és 1889/45 hrsz-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
2.) Az 1.) pont szerinti ingatlanok vonatkozásában a településrendezési eszközöket úgy módosítja, hogy hatályos településrendezési eszközök szerinti K-gy,sp,lovas (különleges terület) helyett Gksz-2 övezet alakuljon ki, ezzel új, beépítésre szánt területet jelöl ki.
3.) A településrendezési eszközök módosítását a kiemelt fejlesztési területre tekintettel megindítja, az eljárást tárgyalásos eljárás keretében folytatja le.
A településrendezési eszközök módosításának tervezete megtekinthető Gyenesdiás honlapján (www.gyenesdias.hu), valamint a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 3. irodájában
Észrevételek, javaslatok benyújtásának módja: A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet előírásainak megfelelően az érintett partner a javaslatát, véleményét indoklással, természetes személy esetén neve és címe megadásával, papír alapon vagy elektronikus formában, aláírással ellátva, személyes beadással, postai úton vagy elektronikus levélben megküldve (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) nyújtja be.
A partnerségi egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:
a) gyenesdiási lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek;
b) gyenesdiási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek;
c) gyenesdiási székhelyű aktív tevékenységet kifejtő civil szervezet;
d) Gyenesdiáson működő elismert egyház.

A tárggyal kapcsolatos írásbeli észrevételek, javaslatok beérkezésének határideje:
2021. szeptember 9. 16.00 óra

Gyenesdiás, 2021. szeptember 1.

 

Településrendezési eszközök módosításának tervezete 

Mobil Kormányablak Gyenesdiáson

Mobil Kormányablak Gyenesdiáson

Időpont: 2021. szeptember 7. kedd 8:45-9:45.

A mobilizált kormányablakokban - többek között - az alábbi ügyek intézésére van lehetőség:
- személyi igazolvány igénylése
- lakcímváltozás bejelentése
- jogosítvány (vezetői engedély) ügyintézés
- parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
- diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
- útlevél igénylése
- ügyfélkapu regisztráció

Diási Históriás Napok

Diási Históriás Napok

2021. augusztus 19-20.

Diási Történelmi Emlékpark

 

Festetics Vágta 2021

Festetics Vágta 2021

2021. augusztus 22. vasárnap Faludi-sík.

Részletek...

 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet községgazda munkakör betöltésére

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet községgazda munkakör betöltésére

Főbb feladatok: községgazdálkodási feladatok irányítása, készletbeszerzés, önkormányzati intézmények karbantartásának irányítása, önkormányzati rendezvények lebonyolításában való részvétel.

Foglalkoztatás: Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszony

Bérezés: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- büntetlen előélet
- B kategóriás jogosítvány

Pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- jó kommunikációs és szervező készség
- szakmai tapasztalat
- helyismeret

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikusan, cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A pályázatok beadási határideje: 2021. augusztus 16. 12.00 óra

Stihl Nemzetklözi Fafaragó Vernyen a Kárpáti Korzón 2021. aug. 11-14.

Korzó Estek 2021. aug. 12-14. Kárpáti korzó

Art Udvar Gyenesdiáson

Art Udvar Gyenesdiáson

2021. július 21-augusztus 11. szerdánként 20 órakor

 

Gyenesdiás 2021-ben is megőrizte duplán ötcsillagos strandminősítéseit

Gyenesdiás 2021-ben is megőrizte duplán ötcsillagos strandminősítéseit

A többszörösen díjnyertes Diási Játékstrand és sokak által kedves természetközeli Gyenesi Lidóstrand az idei évben is az élbolyban végzett a 43 pályázó strand közül!

A tavalyi évben a járványügyi szempontból legjobban felkészült Diási Játékstrand az idei évben is
- változatlan jegyárakkal,
- hatalmas, ingyenes parkolókkal és árnyékos zöldfelületekkel,
- változatos gyermek- és családbarát programokkal, valamint
- zöld szolgáltatásokkal várja vendégeit.


Gyenesdiás... ahol a napsütés már csak ráadás!

Fénykép balról jobbra: Samu Zoltán-strandigazgató, Dancsé Toman Katalin-strandvezető, Lóki-Gróf Alexandra-strandvezető, Gál Lajos-polgármester

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén ISMÉT földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2021. július 13. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. július 14-15. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Gyenesdiási Bornapok

Gyenesdiási Bornapok

Gyenesdiás, Kárpáti Korzó 2021. július. 15-17.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati (iparterületi) ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkormányzati (iparterületi) ingatlan értékesítésére

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 10. § (3) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Polgármestere az önkormányzat vagyonáról szóló 7/2013. (III.26.) önkormányzati rendeletének 10. § (3) bekezdése szerint az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.

2. Pályázat célja: 1889/41 hrsz-ú ingatlan értékesítése

3. A pályázat jellege: nyilvános pályázat

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan jellemzői:
Hrsz: 1889/41 Terület:  3070 m2 Megnevezés: beépítetlen terület

Az ingatlan Gyenesdiás észak-nyugati részén fekszik, az újonnan kialakított iparterületen, közvetlen környezetükben beépítetlen területek, kereskedelmi és ipari ingatlanok találhatók. Az ingatlan közművesítetlen, közművesítése folyamatban van.
Az ingatlan Gksz-2 övezetben találhatóak, az övezet előírásai:
a) Elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi szintű, kereskedelmi, szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál. Vendéglátó egység egy telken önállóan nem létesíthető, csak egyéb gazdasági tevékenység kiegészítéseként.
b) minimálisan kialakítható telekméret 1500 m2, minimális utcafronti telekszélesség 22,0 m.
c) Az övezet beépítési módja szabadon álló.
d) A telek legnagyobb beépítettsége 50%, a zöldfelület legkisebb mértéke: 35% lehet.
e) Beépítési paraméterek:
ea) előkert nagysága legalább 12,0 m. Az övezet előkertjében - saroktelek esetén legalább egyik utca mentén – fásított parkoló alakítandó ki.
eb) oldalkert nagysága 5,0 m, lakótelekkel határos oldalon az oldalkert 12,0 m.
ec) hátsókert nagysága legalább 6,0 m.
f) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság 9,5 m.
g) Az övezetben a terven jelölt kötelező fásítást el kell végezni a használatbavételi engedély kiadásáig.

5. Az ingatlan kikiáltási ára:
A pályázat kiírója által meghatározott minimális irányár: 6.000,-Ft/m2 + Áfa

6. Az ajánlatok benyújtásának helye: Személyesen benyújtható az önkormányzati hivatalban, illetve elektronikus úton a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.


7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs
- a pályázó szervezet köztartozásmentes adózói igazolását
- a pályázó egyértelmű nyilatkozatát az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
- pályázó szervezet esetén nyilatkozat az átláthatóságról
- a pályázó rövid tervét az ingatlan további hasznosításától (a vállalkozás működési területe, tervez-e épületet építeni az adott területre, annak ideje, telephely működésének kezdete).

8. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. július 20. (kedd) 12 óra 00 perc.
A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.

9. Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos előírások: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 45 napig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 45 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. A tulajdonjog átvezetésének költségei a vevőt terhelik. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

10. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalban Nánássy Árpád az 516-002 számon lehet.

11. A pályázatok elbírálása: A beadási határidő lejártát követő első testületi ülésen.

12. Egyéb információ: Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Az ingatlan a minimális kikiáltási ár alatt nem kerül értékesítésre.


Gyenesdiás, 2021. július 6.


Gál Lajos sk. polgármester

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.
A kezelés pontos időpontja: 2021. június 21-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2021. június 22-23.


Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség újra 2021. július 1-től!

Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség újra 2021. július 1-től!

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!
A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletének módosításáról döntött a 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendeletével.

A Korm. rendelet szerint a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.


A fenti rendelkezések alapján 2021. július 1-jétől adókötelezettség terheli azt az idegenforgalmi adófizetésre kötelezett magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót be kell szednie és befizetnie, valamint be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.

Az idegenforgalmi adót az OTP Banknál vezetett 11749039-15435848-03090000 számú bankszámlaszámra lehet befizetni. 


Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

Aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok 2021-ben

Aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok 2021-ben

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Belügyminisztérium Közlekedésfejlesztési feladatinak támogatása által az alább felsorolt utcákban aszfaltozási és burkolatjavítási munkálatok kezdődnek 2021. június 1-től.

József Attila utca, Homoki utca, Darnay utca és József Attila utca kereszteződése, Hajnal utca, Mandulás utca, Csokonai utca I. ütem, Paulini köz, Toldi utca, Fenyő utca, Pilikáni köz, Felső utca, Katica köz, Dobó köz, Blaha L. utca, Nyírfa utca, Erdőalja köz, Gebauer utca.

További aszfaltozási munkálatok várhatók a Harmat utcában és Kárpáti utcában is, melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz.

A felújítási munkák során jelentkező esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük!

Nyári önkormányzati gyermekfelügyelet 2021.

Nyári önkormányzati gyermekfelügyelet 2021.

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2021. június 21-től 2021. július 30-ig nyári napközbeni gyermekfelügyeletet biztosít azoknak a gyenesdiási lakcímmel rendelkező általános iskolás gyermekeknek, akiknek a szülei nem tudják megoldani a felügyeletüket.

A felügyeleten csak egészséges gyermek vehet részt.

Helyszín: Természet Háza Látogatóközpont (8315 Gyenesdiás, Dornyai u. 4.)

A nyári napközbeni gyermekfelügyeletet az alábbiakban a honlapról letölthető, vagy a Gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivataltól a 06 (83) 312-737/214 telefonszámon lehet igényelni.

A felügyelet minden nap 8 00 -16 00 -ig tart.

A felügyelet időtartama alatt napi egyszeri ebéd térítés ellenében Gyenesdiás Nagyközség Étkezdéjében vehető igénybe.

Az aláírt kérelmet személyesen a Hivatal 12. irodájában Rajkiné Pintér Judit ügyintéző részére kell leadni vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kell megküldeni.

A nyári táborba való felvétel - a még be nem töltött helyek erejéig - a jelentkezési lapok visszaérkezésének sorrendjében történik.

Jelentkeztési határidő: 2021. június 17. 16:00

Információt az alábbi elérhetőségeken kaphat: Rajkiné Pintér Judit igazgatási ügyintéző 06 (83) 312-737/214 mellék, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

JELENTKEZÉSI LAP nyári gyermekfelügyelet igénybevételéhez

XII. Gyenesdiási Keszeg Party

XII. Gyenesdiási Keszeg Party

Ismét megrendezésre kerül 2021. július 4-én vasárnap a Gyenesdiási Keszeg Party és Halászléfőző verseny. Részletek a plakáton, a főzőverseny felhívása -a plakát alatt- a csatolt mellékletben olvasható.  Várjuk vendégeinket szeretettel!

 

XII. Gyenesdiási Keszeg Party Főzőverseny felhívás

Lakossági online fórum helyi építési szabályzat módosítása tárgyában

Lakossági online fórum helyi építési szabályzat módosítása tárgyában

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2019. (VI.18) számú és a 8/2020. (II.13.) számú határozataiban döntött arról, hogy kezdeményezi a településrendezési eszközeinek – helyi építési szabályának és szabályozási tervének (továbbiakban: HÉSZ) és településszerkezeti tervének - módosítását a 314/2012 (XI.9.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kr.) eljárási rendje szerint, teljes eljárással.

A településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:

1. Erzsébet köz keleti végét érintő szabályozási környezet felülvizsgálata
2. Faludi köz északi szabályozási felülvizsgálata
3. Hunyadi köz telkeinek keleti végét érintő korlátozás törlése
4. 1336/11 hrsz-ú telken kiszabályozott zöldterület áthelyezése
5. 1927/3 és 1925 hrsz-ú telkeket érintő közterület szabályozás
felülvizsgálata, új út nyomvonal kijelölése az érintett telkektől déli
irányban
6. Palkó Sándor sétány – Kossuth Lajos utca – Hunyadi János utca által
lehatárolt tömbbelsőben új Vt (Vt-9) övezet kijelölése
7. Szabályozási szélesség felülvizsgálata a 71. sz. főút nyomvonalán
8. Utak szabályozási felülvizsgálata 8 helyszínen a telekalakítási változások
figyelembevételével
9. 362 hrsz-ú ingatlant érintő gyalogút, valamint a környező lakóterület
közúti felülvizsgálata és telekalakítási javaslatának elkészítése
10. 1391, 1392/1 /3 hrsz-ú temető szabályozási környezetének
felülvizsgálata
11. Cseresznyés utca – Fenyves utca csomópontban közúthatár korrekció
12. A 714/14 hrsz- ú ingatlan övezeti átsorolása annak érdekében, hogy a
minimálisan kialakítható teleknagyság 500 m2 legyen, beépíthetőség
30%.
13. A Kerékpáros pihenő mellett, a kerékpárút és vasút között kialakuló tömb
szabályozási felülvizsgálata
14. A Szoroshadi úti tömb északi javasolt telkeinek közúti megközelítés
biztosítása

A településrendezési eszközök módosításának véleményezési tervdokumentációja az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthető meg.

A véleményezési eljárást Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének településfejlesztési, településrendezési és településképi feladatokkal összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 4/2017.(III.22.) számú rendelete, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (b) bekezdése alapján elektronikus úton bonyolítjuk le.

Kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos észrevételeiket 8 napon belül elektronikus úton tegyék meg az alábbi e-mail címen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kérjük, észrevételeikkel tiszteljék meg az elektronikus úton lebonyolított lakossági fórumot!


Gyenesdiás, 2021. május 20.


Gál Lajos

 

Helyi építési szabályzat módosítása 1. rész
Helyi építési szabályzat módosítása 2. rész

Strandigazolványok érvényesítése 2021. évben

Strandigazolványok érvényesítése 2021. évben

A strandigazolványok érvényesítése és kiváltása a Polgármesteri Hivatalban történik június 3. (csütörtök) 9:00 órától csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig).

A strandigazolványok érvényesítése és kiváltása az Önkormányzati Hivatalban történik június 4-től 2021. július 31-ig csütörtöki és pénteki napokon (8-16 óráig). Az érvényesítés/kiváltás a földszinti ügyfélfogadó pultnál fog történni.

Egyszerre csak egy fő tartózkodhat a hivatal épületében. Szájmaszk használata kötelező! Valamint mindenkit nyomatékosan szeretnénk megkérni, hogy egy háztartásból csak egy
fő jöjjön intézni a strandigazolványokat. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

Új strandigazolvány kiváltáshoz egy évnél nem régebbi fénykép és lakcímkártya szükséges. A regisztrációs díj felnőtt számára 1000 Ft,- gyermek számára 500 Ft,-. Az igazolványokkal való visszaélést a hivatal szigorúan
ellenőrzi és szankcionálja. Az igazolvány névre szóló és nem átruházható. Jogtalan használat esetén az igazolvány egy naptári évre bevonásra kerül.

Az üdülőtulajdonosok minden ingatlanhoz négy családtag részére válthatnak ki strandbérletet, ha befizeti a helyi adót és a fürdőegyesületi tagdíjat. A fürdőegyesületi tagdíj befizetéséről szóló igazolás, valamint a személyi igazolvány bemutatásával tudják a strandigazolványt kiváltani. A harmadik és minden további kiskorú gyermek mentesül a strandigazolvány kiállításáért fizetendő díj alól.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. május 19.-én kiadott útmutatója alapján strandjaink védettségi igazolvány nélkül látogathatóak!

Várunk minden kedves fürdőző vendéget!

Rendkívüli pályázati felhívás az I. Balatoni Hal és Termelői Piac VIII. számú faházának bérletére!

Rendkívüli pályázati felhívás az I. Balatoni Hal és Termelői Piac VIII. számú faházának bérletére!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata rendkívüli pályázati felhívás keretében pályázatot hirdet a 728/60. hrsz alatt  található 1500 m2 „Beépítetlen területen kialakított I. Balatoni Hal- és Termelői  Piac/Gyenesdiási Piac- és Rendezvénytéren  található VIII. számú kereskedelmi egység, faház bérletére.

📌 A bérleti jogviszony időtartama: 2021. 06.01-12.31.
📌 Az üzlet típusa: melegkonyhás vendéglátóüzlet
📌 Kötelező nyitvatartás:
2021.június 1 – június 13: szombat-vasárnap 10:00-21:00
2021. június 14 – augusztus 29: hétfő-péntek 16:00-21:00 és szombat-vasárnap 10:00-21:00
2021. augusztus 30 – szeptember 19: szombat-vasárnap 10:00-21:00
Kiemelt települési rendezvények alkalmával: annak napi szintű kezdetéstől befejezéséig.
📌 A pályázat beadási határideje: 2021. május 25. kedd 12:00 óra.
📌 A pályázatokat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre várjuk.
📌 A pályázat tartalmazza a pályázó nevét, címét, az üzlet működtetésére vonatkozó elképzeléseket, az üzletben árusítani kívánt termék megnevezését.

2021. január 1. napjától hatályos, idegenforgalmi adót érintő szabályokról

2021. január 1. napjától hatályos, idegenforgalmi adót érintő szabályokról

Tisztelt Adózók és Szálláshely-szolgáltatók!
Ezen adónemnél átmenetileg meghosszabbításra került a tavalyi „kedvezmény”.


A Kormány az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 696/2020. (XII.29.) Korm.rendeletével módosította a 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendeletét, amely szerint 2021. január 1. napjától a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az ebben az időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz!!!

Az adó beszedésére kötelezettnek (szálláshely-szolgáltatónak) ettől az időponttól az idegenforgalmi adót nem kell beszednie és befizetnie, viszont továbbra is be kell vallania (elektronikus úton vagy papír alapú nyomtatványon) az önkormányzathoz, az eddig szokásos módon tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.
Az adóbevallás az E-önkormányzat portál felületről érhető el, online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap formátumban, valamint - akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is - nyomtatható PDF formátumban.

További segítség az alábbi elérhetőségeken található:
Idegenforgalmi Adó (IFA) (gyenesdias.hu)

Felhívjuk a szálláshely-szolgáltatók figyelmét arra is, hogy már az ismert NTAK regisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettség FÜGGETLEN a helyi idegenforgalmi adózással kapcsolatos teendőktől és határidőktől!!
Az NTAK felé történő adatszolgáltatással párhuzamosan a korábbi években megszokott módon továbbra is kötelező a papíralapú vendégkönyv vezetése, valamint az idegenforgalmi adó bevallása a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a helyi adókról szóló 17/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján.


A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó 194/2021. (IV.26.) számú kormányrendelet alapján:

 • szálláshelyen csak koronavírus elleni védettséget igazoló kártya bemutatásával fogadható vendég!!! A védettségi kártya önmagában nem elég, szükséges a személyazonosításra alkalmas igazolvány vagy útiokmány bemutatása is!!!
 • A szálláshelyen a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodása megengedett.
 •  Más államokkal kötött szerződés alapján elfogadott védettségi igazolással rendelkezők is fogadhatók a szálláshelyen.
 • A szálláshely üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles megtagadni a szálláshelyre történő bejelentkezését annak, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a rendeletben meghatározott módon nem igazolja.
 • A szálláshelyen a rendeletben foglalt szabályok alapján vendégként tartózkodó személy nem köteles maszkot viselni.
 • A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha a rendőrség az ellenőrzés során, vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a védelmi intézkedések betartásának megszegéséről tudomást szerez 200 000 forinttól 3 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, illetve a szálláshelyet legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja
 • Üzleti célú vendégek változatlanul igénybe vehetik a szálláshelyeket védettségi igazolvány nélkül a korábbi rendelkezéseknek megfelelően. 

 


 

Magyarfaluprogram Logo